BOBOŠÍKOVÁ -  PEČINKA = poslankyně - redaktor = protimluvy ...... 21. VIII. 2004
 
Poslankyně  Evropského parlamentu  marně žádá  redaktora REFLEXU   o důkaz   k  jeho  osočujícím 
  tvrzením.     Kdo   z   nich   nám   veřejně  a   bez   rozpaků    lže ?    Jaká   je  skutečnost  ?
           Tvrzení  a  protiklady,  vybrané  z  novin  a  časopisů.
           
Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ,  poslankyně Evropského parlamentu:
                    ( Z rozhovoru v deníku HALÓ noviny,  9.srpna 2004, str.7. )
".... Nikdy  jsem  za účesy  neutrácela víc,  než je řekněme  přiměřené Praze a opravdu nevím,
kde pan redaktor Pečinka  vzal nehoráznost typu, že chodím v desetitisícových kostýmech a že
můj účes stojí více, než je průměrný důchod. Požádala jsem ho, aby mi předložil účtenky nebo
jiné  »důkazy« pro svá tvrzení. Bohužel jsem se toho nedočkala, takže opravdu nevím, kde to
vzal. Byla to nehorázná lež, kterou na mě zaútočil. Nevím, co k tomu dodat.  .... "   

                Mgr.  Bohumil  PEČINKA,    redaktor  týdeníku   REFLEX:
                     (  Z rozhovoru v  REFLEXU č.29,  15.VII. 2004str.19;
                         otázky redaktora jsou i v týdeníku tištěny tučným písmem.)
".... Nevidíte to jako paradox: žena, která nosí kostýmky za desetitisíce a za  holiče dá 
měsíčně určitě víc, než je průměrný důchod v zemi, se stává mluvčí mladých, vyučených
a nezaměstnaných?
....
   
Za prvé, pane Pečinko, nevím, kde jste vzal informaci, že nosím tak drahé kostýmky. Ty šije
moje maminka a mohu vás upozornit, že nestojí desítky tisíc. A za druhé: kde jste vzal informaci,
že dám za účesy víc, než je průměrný důchod? To je vaše fabulace.
    Vraťme se k voličům. Co pro ně chcete udělat? ..... " .     
....
                            Doplňující informace:
  1/
 
V zájmu toho, abychom nebyli zaplavováni nepravdami, balastními i  nedořešenými
       informacemi,  které posilují  pocity  nespokojenosti,  ale  i  rezignace  na  současné  
       dění,   proto  průkazně   požádám  obě   protimluvní   strany   o  jejich  vysvětlující
       a závěrečné stanovisko.  
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
      osob a institucí;  i podle klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.