Jabloneček + kněží = 1948 = internace : tvrzení - fakta .................... 2. VIII. 2004
  
Hrůzostrašná, leč nedoložitelná tvrzení jsou zpochybněna důkladnou dokumentací z ÚDV ZK.
  Úřad dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  =  ÚDV ZK,
 
převzal  22. dubna 2003  písemný  podnět  k  prošetření  dlouhodobě  nevyjasněných
  událostí  v   Jablonci/ Jablonečku,  poblíž  severočeské  Mimoně.  Tamní  kostel  měl
  po  roce 1948  sloužit  jako  sběrný ( prý  likvidační )  tábor  pro  kněze.
  Jabloneček  se  měl stát  místem  nelidského zacházení  s  internovaným lidmi,
  jak tvrdí dva písemné zdroje. Obsáhlejší  je tvrzení  v knížce německého amatérského
  badatele Ervina HEILEKA   » Spurensuchen zwischen Jeschken, Roll und Bösig « .
  Dalším zdrojem je  turistická mapa, v jejíž  textové části hovoří o sběrném táboru jiný
  amatérský badatel = Petr RANDUS.  Ani  jeden  však  nepředkládá  průkazné údaje.
  Všechna  použitá   tvrzení   jsou  pouze  na  vypravěčské  úrovni. 
  Prověřování případu Jablonec/Jabloneček nyní dokončil  PhDr. Jiří PLACHÝ,
 
dokumentarista  ÚDV ZK.  Jeho pečlivá a přesvědčivá  práce je informativně shrnuta
  do  dopisu  o  necelých  čtyřech  stranách  formátu A4,  pod  č.j.: ÚDV-80/VvK-95, 
  z 12. července 2004. Závěr tohoto  sdělení  přepisuji doslovně =
  .... Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze tedy konstatovat, že likvidační
  internační tábor pro kněze v Jablonci u Mimoně
s  největší  pravděpodobností
  neexistoval. 

  Osobní dovětek.
 
Podnět jsem podal do ÚDV ZK na základě neprůkazných, ale znepokojujících zpráv.
  Některé z nich měly i časopisecké ztvárnění,  aniž by však  směřovaly ke skutečnému
  zkoumání a objasnění. Nejprůkaznější by byl průzkum rozbořeného kostela v Jablonci
  / Jablonečku, aby se  vyloučily  zvěsti  o mrtvých  kněžích  pod  jeho rozvalinami.  Ale
  i tak zmíněná práce dr. Plachého věcně i objevně hodnotí všechny dostupné poznatky.

  Ředitel  ÚDV ZK,  plk. Mgr. Irenej  KRATOCHVÍL,  mě ujistil,  že Úřad tuto
  přínosnou  práci  co  nejdříve  zveřejní,   jakmile  to editorské možnosti dovolí.
....