BALŠÍNEK = šéfredaktor = TÝDEN : pravdivost = dotaz ...................... 27. VII. 2004
    Proč TÝDEN neopravil nepřesnou informaci z 12. VII., ohledně popravy majora Miloslava Jebavého?

                Časopis  TÝDEN  sice  má  svůj  etický  kodex, 
   
už od roku 1998, ale nejedná podle něho. Neobstojí  případná omluva,  že kodex 
     vznikl  za  dřívějšího   šéfredaktora,   pana  Karla  Hvížďaly.  

     Měli  bychom  být   pamětlivi  dobrých   tradic  našich   předků,
   
vycházejících   nejenom   ze  starozákonního  Desatera,   ale  i   z  mnoha  dalších
     osvědčených  moudrostí,   včetně   té   nejsrozumitelnější =   
                   
»  Co  nechceš  aby  jiní  činili  tobě,  nedělej  ty  jim  « .
    Proto jsem dnes opět písemně oslovil šéfredaktora vlivného týdeníku,
    
níže uvedeným dopisem, který zakončuji citátem z průčelí dnešní PSP ČR, v Praze 1,
    Sněmovní ulici č.4.
                                Průčelí  Českého  sněmu,
              dnešní  Poslanecká sněmovna  Parlamentu  ČR:
       
            Salus  
     rei  publicae  
 suprema  lex esto
                       Zdar   státu   budiž   nejvyšším    zákonem.
    Dotaz ve věci veřejné                                      Praha úterý  27. července 2004  

    Mediální ředitel a šéfredaktor časopisu TÝDEN, p. Dalibor  BALŠÍNEK 
    Věc: TÝDEN č. 29  = pondělí 12. VII. 2004 = Tanky měly vyrazit na Prahu   

    Dobrý den,
         s  odstupem  dvou  týdnů  jsem očekával,  že v  zájmu  pravdivosti =  nejenom
    pravdy  historické =  dodatečně doplníte  výčet popravených  odbojářů  o majora 
    Miloslava  Jebavého;  aby  Vámi  předkládané  informace  plnohodnotně  sloužily. 
    Při tom vůbec nemuselo zaznít, že je to na můj popud ( tak jako se nepíše, že mám 
    výrazný  podíl  na zákoně  č. 480/1991 Sb.,  nebo na  dvaceti  letech  nepromlčení
    trestných  činů  privatizačních = novela  § 67 tr. zákona, atd. ). Mnohem důležitější 
    je  užitnost,  nebo náprava  chyby.
         Škoda,  že  TÝDEN  zatím nemá  vyhrazené  místo  pro podobné případy, jako  
    třeba   Hospodářské  noviny,  které tomu  věnují  prostor  na  straně  9, nebo 11,  
    už od  podzimu 2002.  U svého internetového zpravodajství jsem zavedl  Rejstřík 
    nápravy
  hned  při  jeho  vzniku, 1. července  2000.
          Zajímá  mě  Vaše  stanovisko  k  výše  řečenému,  už  i  kvůli  tomu,  co  naši 
    předkové vepsali  do  průčelí  Českého sněmu  ( dnes Sněmovní ulice č.4 ):

                      »   Salus  rei  publicae  suprema  lex  esto   «

         S pozdravem a s přáním lepších dní               Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                         www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                    190 00  PRAHA 9  Českolipská 19

.
......
                            Doplňující informace. 
  1/
 Zde  uvedený  dopis jsem  elektronicky odeslal  pouze  adresátovi, dnes v 5:46 hod.,
      s chybou ve slově  » vyhražený « ,  místo  zde  už  správného » vyhrazený «.
  2/ Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku  pojednávaných 
      osob a institucí;  i  podle  klíčových slov  na  titulních stránkách tohoto zpravodajství;  
      např.  13. červena 2004.
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je  nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.