OBCE - JUSTICE : zneužití  pravomocí = názor : fakta .......................... 25. VII. 2004
    
Odpověď ze Svazu měst a obcí ČR obhajuje zastupitele, ale bez statistických údajů a vyhodnocení.

Korupční  aféry  současné  doby 
jsou   závažnými   trestnými  činy.  Nejenom  tím,  že  přímo  poškozují  ekonomické 
zdroje obcí  i  státu.  Jejich  rostoucí  výskyt,  jakož  i obtíže při jejich postihu,  nutně 
vyvolávají   znechucenost,   zklamání   a   nedůvěru.  
Obavy  z  následků  věcné  angažovanosti   proti  těmto  zlořádům  
pak  bývají  průvodním jevem,   který  bez  rozdílů  nahrává  jakýmkoli pachatelům.  
Přitom digitalizace údajů umožňuje  vysokou kvalitu správy věcí společných,
stejně  jako  snadný  přístup  široké  veřejnosti  k  výběru  z  obrovského  množství 
informací.  
Všechna osočení nejvyšší státní zástupkyně,  která je ručitelkou zákonností,
se však vyznačují obecnými a  nedoloženými výroky, bez  věcných  důkazů,  jakými
jsou  konkrétní příklady a jejich početní souhrn  =  aby se tak  vyvrátily  a  případně  
i  opravily informace médií o  zneužítí  pravomocí  obecními představiteli, pokud  by 
byly  nepravdivé. 
Hospodářská kriminalita ve  statistikách  Nejvyššího státního zastupitelství,
= NSZ ČR = jmenovitě za rok 2003, obsahuje číselné  údaje podle krajů, i souhrnně, 
za celou ČR. Nejenom tyto justiční informace jsou  dostupné  na  internetové  adrese
www.justice.cz   .
Tabulka II/2   dává    Přehled  o  osobách  stíhaných  a  obžalovaných
   
u   vybraných   hospodářských,  majetkových   a   dalších   trestných   činů,
v  paragrafových  skupinách  trestního  zákona: 
    § 248, § 250, § 251a, § 252, § 252a, § 255, § 255a, § 256, § 256a, § 256c ;
tedy   trestných  činů  zpronevěry,  podvodu,  podílnictví,  porušování správy cizího
majetku,  poškození věřitele,  zvýhodnění  věřitele,  předlužení;  avšak  bez rozlišení
společenského  zařazení  pachatelů.  
 
Proto  jsem žádal  NSZ  o  zvláštní  výčet  » zastupitelských «  trestných činů,
aby  se  zamezilo  diskutérským  dohadům  a   nepodloženým  osočováním.   Jakmile 
dostanu odpověď, zveřejním ji. Zatím předkládám stanovisko Svazu měst a obcí ČR,
které je odezvou na  dopis ve věci veřejné,  elektronicky odeslaný  letos, 25. června.

    Odpověď  SMO ČR,  ohledně  trestných  činů   zastupitelů:
                                                                           (   Kopie e-mailu  z   8. července  2004  )
Vážený pane,

     navazuji na náš dnešní vzájemný telefonát, a rád  bych Vám  ještě jednou potvrdil, 
že Svaz měst a obcí ČR je rovněž rozhodně proti jakékoli formě korupce. 

     Tvrzení  nejvyšší  státní  zástupkyně  paní  Benešové však  byla  příliš  všeobecná,
neadresná  a  nekonkrétní,  její  trvzení  nebyla doložena,  a to je to jediné,  co téměř 
70ti  tisícům  zastupitelů  trochu  vadí.   

    O korupci  se dnes  hodně mluví  v  mnoha souvislostech, nicméně podle několika 
případů,  kdy se jedná o osobní selhání jedince,  nikoliv  o masový jev,   nelze   tímto
způsobem   zobecňovat   a   napadat   zároveň  i   bezúhonné  představitele  místních
samospráv,  kteří obětavě slouží svým spoluobčanům  bez  ohledu na  úřední  hodiny  
a  často  i  nad  rámec  svých  povinností. 

   Využívám  této  příležitosti,  abych Vám  rovněž  sdělil,  že  Svaz  se  touto kauzou
zabýval  na  jednání  Rady  Svazu měst a obcí ČR  dne  15. dubna 2004  v  Třeboni  
a  i  nadále  celou  problematiku  pečlivě  sleduje.   Přeji Vám  vše dobré a přátelsky 
Vás zdravím. 

Jiří Šuba
vedoucí Kanceláře
Svazu měst a obcí ČR

....
....
                            Doplňující informace.
  1/
 Jako v   podobných  případech,  i  tentokrát  několika  průvodními  řádky  uvědomím 
      o internetovém zveřejnění této stránky = Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Svaz měst 
      a obcí ČR =  aby  dotyční  mohli  reagovat  a  veškeré  souvislosti  byly  průkazné.
  2/ Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku  pojednávaných 
      osob a  institucí  ( BENEŠOVÁ, TOPOLÁNEK, NSZ ČR, SMO ČR). Nebo podle
      klíčových slov  na titulních stránkách tohoto zpravodajství;  např.  27. červena 2004.
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je  nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.