III.odboj = 55.výročí = popravy : zrada - 1994 = proradnost ........................ 18. VII. 2004
 
O  zradě a tragédii před 55 roky,  o  závažném  selhávání  v  ÚDV dřívějšího ředitele  L. BLAŽKA.

Zrada  a  StB  zlikvidovaly  v  březnu  1949  odbojové  uskupení  Praha - Žatec.
Na  území  tehdejšího Československa byly zatčeny stovky lidí z rozličných společenských
skupin.  Následovaly  kruté  výslechy, v  rámci  tzv. třídního boje.  Pak  nastoupily  senáty
Státního soudu.  Jako první  byli vybráni  hlavní  představitelé  rozvětveného  odbojového
uskupení do přelíčení, které začalo 30. května.
Pět  trestů  smrti  bylo  vysloveno  9. června 1949. 
Z  ostatních  deseti  obžalovaných  bylo  osm   odsouzeno  na  doživotí,   dva  zbývající
na  25  roků.  Všechny  žádosti o udělení  milosti  byly  zamítnuty.
Poprava pěti odbojářů proběhla v pondělí 18. července, za rozbřesku dne,
v tomto pořadí  =  Josef GONIC, Vilém  SOK, Karel SABELA, Bohuslav HUBÁLEK,
Miloslav  JEBAVÝ;  jak  podrobněji  zaznamenává  Zpráva  o  vykonané  popravě,
kterou jsem  zde  zveřejnil  před necelým týdnem, 13. července. 
Tím bylo završeno nezměrné mučení, vymlácené zuby, zhmoždění po celém těle.
To lze vidět  nejenom z  tatínkových podobenek,  pořízených  po zatčení,  i  když  jsou
méně zřetelné, vlivem  přenosu  z  xeroxové  kopie. 
 Zejména to jsou  i  tak  rozeznatelné  modřiny na čele a na levém oku a levé tváři. 

Historie tohoto odbojového uskupení zatím čeká na ucelené zpracování.
Tehdejší vysokoškolák Vladimír STRUSKA,  odsouzený v  hlavní skupině na doživotí,
byl  po listopadu 1989  čtyři  měsíce  poslancem České národní rady  a dlouhodobým funkcionářem  Ústředí  Konfederace politických vězňů  Československa. V té době, 
ještě několik roků  před svým úmrtím,  získal doktorát  Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy.   Mimo  kratší  časopisecké  vzpomínky  však  nevydal  souhrnnou  zprávu 
o  uskupení, v  němž  byl  jedním  z  nejmladších. 
Ačkoli jsem nic nevěděl a byl zatčen z koluzních důvodů, je to i můj dluh, 
ale  ne  tak docela.   Vždyť  také  žijí  děti  ostatních  odsouzených  i  popravených. 
Nikdo z oslovených neměl o něco podobného zájem,  i  když jsem je sám vyhledal.
Průkazně  v  tomto  selhali  zejména  dva  političtí  vězni  režimu  KSČ, 
dodnes těžící z obecně tabuizovaného a paušalizovaného kreditu lidí, kteří odporovali
komunistické diktatuře  50. let  minulého století.
Bývalý ředitel ÚDV, JUDr. Ing. Lubomír BLAŽEK , ať už z ledabylosti, 
nebo z  úmyslu  =  nejde u  něho jen o jeden  zmařený  případ  =  se podílel na utajení
velícího důstojníka  StB. Dotyčný důstojník mě a sestru nebil a choval se k nám slušně.
Říkali  mu  Jarda  HERDA.
Domníval jsem se,  že by mohl i v roce 1994  podat informace o dřívějších událostech.
Pan  Ivo  FIEDLER,  zaměstnaný  v  ÚDV  ředitele  BLAŽKA,  
byl  v  únoru 1994  pověřen  prošetřením  mého  podnětu,  kde  jsem  dal  i  věrohodný
popis  zmíněného  důstojníka  StB.
Jenže oba muklové,  placení státem,  úředně  popřeli existenci  příslušníka StB,  
a  případ  během  dvanácti  měsíců  odložili. 
Až do loňska  jsem  jim  jakž  takž věřil,  alespoň  Ivo  FIEDLEROVI; a usiloval
o  nápravu  současných  těžkostí  a  neobolševismů   =  i  těch  nekomunistických.
Důstojník  Jaroslav  HERDA  však  existuje  a  zřejmě  je  dohledatelný !  
Svědčí o tom  pět  dokumentačních  fotografií 
na stranách 51 až 53   SBORNÍKU
ARCHIVU  MV - Praha 2003, 
i jejich doprovodný text.  Všechno tam je  naprosto 
totožné s  mým  popisem  v  podnětu  z  února  1994.
Jeho podpisy jsou i na výslechových protokolech, které jsem si opatřil z Archivu MV
v roce 1998. Tehdy jsem se však nechal uchlácholit,  že vyšetřovatelé se podepisovali
smyšlenými  jmény,  což  se  skutečně  stávalo.  
Až  ten  sborník  MV ČR  mi  otevřel  oči  a  oba  " ctihodné " členy  KPV ČR
jsem  zařadil    přinejmenším    do  kategorie  neschopných  lajdáků,  kteří  si  spolu 
s některými dalšími  hrají na něco,  co nejsou ;   s doplňkem těch,  kteří  ekonomicky 
tunelují, zpronevěřují,  škodí.
           Proradnostmi  z  doby  po listopadu  1989,  včetně  zde  uvedených,  
           jsou  dalšími  zradami,  tentokrát  na  odkazu  těch,  kteří  zaplatili  
               svým  životem,   v  nerovném  souboji  s  tehdejší   Říší  zla.   
....
......
                            Doplňující informace. 
  1/
 Jako v   podobných  případech,   i  tentokrát  uvědomím  kritizované  o internetovém
      zveřejnění  této stránky,  prostřednictvím e-mailu do Ústředí KPV ČR. Aby  dotyční
       mohli  reagovat  a  veškeré  souvislosti  byly  průkazné.
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  Letos například  13. července.
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných informací je  nutné vždy brát
      zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.