Rada ČRo + ČRo = porušení = zákon = výzva = předsoudní .............. 17. VII. 2004
     Dokonce i dohlížející Rada ČRo  je lhostejná k porušování zákona o Českém rozhlasu  (ČRo).

Český rozhlas  dosti  často  porušuje  svůj  ustavující zákon,
navzdory  důvodným  kritikám,  řádně adresovaným. Stává  se  tak organizací, která 
slouží  spíš  zájmům  svého  vedení  a  jeho  souputníkům,  než  občanské  veřejnosti. 
Odedávna je k tomu lhostejná i dohlížející Rada Českého rozhlasu, ať už  měla a má
jakékoli  složení . 
Hromadné  sdělovací  prostředky  výrazně  ovlivňují  veřejné  mínění,
tedy i  to,  kdo  zvítězí  v  rozličných volbách,  včetně těch  parlamentních i obecních.
Proto se jich  bojí  mnozí politici,  zřejmě i  ti,  kteří  rozhodují o  obsazení dozorčích 
orgánů  ČRo  i  ČT.  
Desorientační  sílu  médií  dokazuje " stávka "  2000/2001  v České televizi.
Kdysi  ostužkovaní  strůjci  i  příznivci   této   nátlakové  ( a   melouchářské  )  akce  
nyní  už  o  ČT stávce  nehovoří  a  používají  správný  název   =   televizní  krize. 
Přesto však  elitářské  vlivy  údajných  intelektuálů  i  nadále  přetrvávají,
jak je  zřejmé  například   z   tolerovaných   deformací  v  práci   Českého rozhlasu,  
i  z  náznakově  působící  Rady  Českého rozhlasu.  
Pokud  nedojde  k  zásadní  nápravě,   hodlám  vyvolat  soudní řízení,
na  základě  důkazů  o  porušování  zákona  č. 484/1991 Sb.  o  České rozhlasu.
Je to možné, i když neobvyklé a pracnější, než chrlit sáhodlouhé polemiky
a  halasně  vyvolávat   podpůrné  podpisové  akce,  proto =
        Předsoudní  výzva  ve  věci  veřejné,  dnes  odeslaná:
Předsoudní  výzva  ve  věci  veřejné                Praha  sobota 17. července 2004
             ( DOPORUČENĚ )
                                      

Radě   Českého   rozhlasu
Věc: Nevyřízené porušování zákona o ČRo

    Žádám vás o  závazné  sdělení,   proč  mi  do dnešního  dne  nebylo  doručeno
kvalifikované  rozhodnutí  ohledně :

   1/  soustavné evidence a kontrole  plurality  témat, autorů i účinkujících v  ČRo.

    2/ Porušení  etiky,  odbornosti  a  tudíž  i  zákona  o  Českém rozhlasu  (ČRo), 
         při vysílání rozhovoru redaktorů Jana POKORNÉHO a Petra NOVÁČKA  
         s  prezidentem ČR, prof. Václavem  KLAUSEM, v pátek 13. února  2004.

    Zároveň  žádám o sdělení,  jaká  věcná  a  personální  opatření  jsou  vyvozena,
jak  z  kritizovaných  jevů,   tak i  ze   zdlouhavého  vyřizování  podaných stížností,  
včetně  této. 

     Pokud se tak  nestane do 15. září  2004,   budu  nucen  podat  soudní  žalobu
pro  průkazné  porušování  zákona 
č. 484/1991 Sb.  o  České rozhlasu. 

    S  pozdravem  a  s  přáním  lepších dní                    (  podpis  )                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                     e-mail = b.hubalek@volny.cz       

......
                            Doplňující informace.
  1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  Letos například  14. února,  27. března ...
  2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V  zájmu  právně  nestíhatelného použití  zveřejňovaných  informací   je  nutné   vždy
      brát   zřetel   na   rejstřík  nápravy. 
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.