TOPOLÁNEK = neprůkazně : BENEŠOVÁ + NSZ = výzva .................. 16. VII. 2004
   Veřejná výzva, aby  senátor  TOPOLÁNEK , předseda ODS,  ctil  dobré mravy a  platný  právní  řád.

Výzva ve věci veřejné                                       Praha  pátek 16. července 2004

Ing.  Mirek  TOPOLÁNEK,   Senát  Parlamentu  České republiky
Věc:  Váš rozhovor pro týdeník RESPEKT,  zveřejněný  24. V. 2004.

Dobrý den, pane senátore, 

   v  týdeníku ( RESPEKT ,  24. V. 2004, str.4 )  jste  obvinil  paní  nejvyšší státní 
zástupkyni, Mgr. Marii BENEŠOVOU,  že mluví hanlivě o  všech   představitelích  
měst a obcí, jako o gubernátorech. To jste doplnil hrozbou, že jako možný premiér  
ji  odvoláte  z  funkce.

   Kdy a kde to takhle měla říci ?  Už  třikrát  jsem Vás  marně žádal o věrohodné 
vysvětlení:
   1/  Dopisem, předaným 25. května podatelně Senátu ČR.
   2/  Při  náhodném a  letmém  setkání  28. května,  s  nic  neřešícím rozhovorem.
   3/  Elektronickým  dopisem  z  29. května, rovněž  bez  odpovědi;  ačkoli  jako
        ústavní činitel  jistě víte,  že  stále  platí  zákon  č.106/1999 Sb. o  svobodném 
        přístupu  k   informacím   -    nehledě  na  další    souvislosti.

    Pokud přesným doložením zdroje,  nebo  veřejnou omluvou,  neuvedete 
zmíněné tvrzení na pravou mírupřinejmenším  se  dopouštíte   trestného  
činu   pomluvy
,   nedůstojné  a  případně  i   stíhatelné   -   pokud  už  mají  
konečně   zavládnout   dobré  mravy    a    pevný    právní  řád.


    S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní  
                                                                                 (  podpis  )                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                     www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                 190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                     e-mail = b.hubalek@volny.cz    

.....
..........
                            Doplňující informace.
  1/ Výzvu  převzala  podatelna  Senátu ČR,  v  pátek  dopoledne = 16. července 2004.
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství. Například  25.  a 29. května 2004 = senátor TOPOLÁNEK.
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
      V  zájmu   právně   nestíhatelného   použití  mnou  zveřejňovaných  informací  
       je  nutné   vždy   brát   zřetel  na   rejstřík  nápravy. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.