III. odboj - KSČ = historie : TÝDEN = zkreslení = protest .................. 13. VII. 2004
    Redaktor  VRÁNA  zavádějícně  informuje o  odbojové akci,  známé  jako  uskupení  Praha - Žatec.

   Deformující zpráva  o protikomunistickém odboji
         od   redaktora   Karla  VRÁNY   v  týdeníku  TÝDEN.
 
  .
                                  » Tanky  měly  vyrazit  na  Prahu «
   
Tímto titulkem  začíná  poměrně  strohá,  ale  i  zavádějící zpráva redaktora Karla 
    VRÁNY o  protikomunistickém  odbojovém uskupení Praha - Žatec, zveřejněná  
    12. července  2004  časopisem  TÝDEN,  na  stranách  22  a  23.
    Proti režimu KSČ totiž  neměly vyrazit  pouze  tanky. 
   
Jednalo  se o  daleko  rozsáhlejší  odbojovou akci,  koordinovaně  připravovanou
    v  oblasti  občanské,  policejní  ( SNB ),   i  vojenské.  
    Stejně   oklešťující   a   jednostranně  pojatý  je  i  celý  další  text,   včetně
  
  zbývající části titulku  »  Před 55 lety popravili bolševici  muže,    jenž   chystal
    převrat 
« .   Pravopisně  je  zřejmé,  že p. Karel VRÁNA  tímto  titulkem  hovoří 
    pouze  o   jednom   jediném  popraveném   muži,    jenž     chysta  ....
    Avšak  18. VII. 1949  komunisté  popravili  ne  jednoho, ale  pět  odbojářů. 
   
To však  pan redaktor  nemíní  brát na vědomí. Ve výčtu  popravených totiž zcela
    vynechává  majora  Miloslava  JEBAVÉHO.   Ten  byl  popraven  jako  poslední,
    s  větším  časovým   odstupem.   Nebyl  totiž  společně  s  ostatními  odsouzenými;
    byl  až  do  popravy  sám,   uzavřený  v  cele  č.340. 
        Všechna moje  tvrzení  jsou  listinně  průkazná,  včetně  následujícího dokladu:.   
 
 
              Zpráva  o  vykonané  popravě,  v  pondělí  18. července 1949
 

.

   
 
 
  Zajímavé   souvislosti.
Redaktor Karel VRÁNA 
před necelými třemi týdny sháněl informace o odbojovém
uskupení  Praha - Žatec.   
Tiskový  mluvčí   ÚDV ZK ,  poručík  Jan  SRP,   mě   tehdy  doporučil  panu 
VRÁNOVI,  nejenom  jako  syna  jednoho  z   popravených  odbojářů,  ale  i  jako 
neplaceného  člena  poradního sboru   plukovníka  Mgr. Ireneje  KRATOCHVÍLA,
ředitele  Úřadu  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  =  ÚDV  ZK.
Už  při  vyslechnutí vzkazu z  ÚDV ZK jsem předpokládal, že osloven nebudu.  
Nemýlil  jsem  se,  nikdo  se  neozval.  Stejně jako  ve  více  podobných  případech.
Šokující   však   je  vyjadřování   pana   redaktora. 
V  duchu  komunistické  propagandy  o  televizním   majoru ZEMANOVI ,  nemluví  
o  odbojářích,  nýbrž  » spiklencích «.  Místo o přípravě  ozbrojeného  povstání proti
diktatuře  režimu  KSČ  z  50. let  minulého  století,   dočteme   se   o   »  puči  «  !
.
   
Hlavní   tendenčností   pak  je  doložitelná   manipulace  s   historickými  fakty.  
. 
       Porušuje tím i Etický kodex časopisu TÝDEN, č.41/1998:
například  hned  v  jeho  úvodním  ustanovení   Přesnost,   ze  kterého  vyjímám  =       
.... Důvěřujete  v  nejvyšší  možné míře  faktům,  která  obsahuje  náš článek? 
....
Je  náš  popis  přesný  a  odpovídá  kontextu  našeho  článku?
  
.... Nepodporuje proces,  v němž některá  jména  či  slova  paušálně  nabývají
     negativních   významů   (  například  Rom,  Vietnamec .... ) 
?  .... 
!
 
....
....
                            Doplňující informace.
  1/ Jako v   podobných  případech,   i  tentokrát  uvědomím  kritizované  o internetovém
      zveřejnění  této stránky. Aby  mohli  reagovat  a  veškeré  souvislosti  byly  průkazné. 
  2/ Spolu s  maminkou a se sestrou  jsem  osudnou  noc  byl v chodbě  před  otevřenými
      dveřmi  » cel smrti  «,   a  loučil  se,  stejně jako  příbuzní  ostatních  tří  odsouzených.
      I to je důvod,  proč jsem  vyznavačem  lidské odpovědnosti, svobody, a vzájemnosti,
      jako  východiska  pro  maximum   dobrých   životních  jistot   =   za  všech okolností. 
  3/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.   
  4/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  5/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.