POLICIE : METRO = odloženo = protest = důkazy : zákon .................... 11. VII. 2004
   Policejní usnesení o odložení dvou tr. oznámení, ohledně trasy metra IV.C2, se však  vůbec nezabývá
   doloženým porušením  zákona  o  zadávání  veřejných zakázek
a  bez  konkretizace  ho  též  odkládá.   

Odvolání  proti  usnesení,  které  odkládá  též  tr. oznámení  z  22. VIII. 2003:
.

                                                                   Praha pátek 9. července 2004

                        POLICIE   ČESKÉ  REPUBLIKY 
                    Útvar   odhalování  korupce  a   finanční  kriminality
           Služba  kriminální  policie 
a   vyšetřování -  Expozitura  Praha
          Věc:  Námitka od Bohuslava Hubálka, Praha 9, Českolipská 19, 
                    proti  usnesení  ČTS: OKFK-93/1-3-2004.

   Odvolávám se proti usnesení ČTS: OKFK-93/1-3-2004  ze dne  28. června 
2004,  které  mi  bylo doručeno  ve  středu  7. července.

   Důvodem mého odvolání je skutečnost,  že  ve  výčtu  prošetřovaných  podezření
není  uvedeno  pravděpodobné   porušení   zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek 
č.199/1994 Sb.
,  případně podle jeho novely  č.401/2000 Sb. = ve vztahu k návrhu  
nové  trasy  pražského metra IV.C2 =  přes  Sídliště Prosek do polí,  přibližně  900 
metrů  od    obou    sídlištních   zástaveb   Prahy 18 - Letňan. 

   Sporný přístup k této veřejné zakázce =  nestanovení ceny  =  dokazuje Příloha 2 
mého trestního oznámení ze dne  22. srpna 2003,  později  evidovaného  Nejvyšším  
státním  zastupitelstvím  v  Brně  jako  spisová  značka   4 NZc  117/2003

   Zmíněné  trestní  oznámení   však  neobsahovalo  jakoukoli   vyslovenou   zmínku
o podezření z  možné  korupce,   a  tak  podobně  =   což  mi  ale ve své odpovědi
podsouváte,   i  když  jsem  těchto  formulací  nepoužil  =  protože  nic  podobného
nemohu   komukoli   věrohodně  prokázat.   

   Pokud vím,  taková   podezření   vyjadřovalo  toliko  trestní  oznámení,  schválené
zastupitelstvem  Prahy 18 - Letňan = 11. září  2003 ( starosta  Ing. Josef DOBRÝ ).
Takže  souhrnné oznámení  o  odložení  těchto  podnětů  by  mělo  zahladit  i  řešení  
sporného  přístupu  a  přílišného mlžení   pražských zastupitelů k  zadávání  investice  
v  hodnotě  mnoha   miliard   korun.

   Proto žádám o  prošetření a  zhodnocení  této  peněžně  nákladné  zakázky, 
a  to  ve  smyslu  mého  trestního  oznámení  ze  dne  22.  srpna  2003.

   S pozdravem  a  s  přáním  úspěšné práce 
                                                                              Bohuslav HUBÁLEK
                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                   190 00  PRAHA 9  Českolipská 19    
                                                                        e-mail = b.hubalek@volny.cz
....
....
                           Doplňující informace.
  1/ Odvolání převzala  Centrální podatelna Policejního prezidia ČR  ve  stanovené lhůtě 
       tří dní, v pátek 9. července 2004. 
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství, hlavně v kopii  odkládacího usnesení,  zveřejněné 10. VII. 2004.   
  3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.