METRO - POLICIE = tr.  stíhání = usnesení = nejasnosti = kopie ........... 10. VII. 2004
   Byla sloučena dvě rozdílná tr. oznámení na výstavbu  Metra = obě odmítnuta, ale neúplnou argumentací.

Pověření  pražští zastupitelé  vícekrát   zanedbali   zásady   demokratického 
a  kvalifikovaného jednání  =  při  přípravě a při schvalování trasy IV.C2 pražského  
Metra,   ze  stanice  Ládví   v  Praze 8 - Ďáblicích,   do  zatím  nezastavěných  polí,
přibližně  900 metrů  od obou  rozlehlých  sídlištních útvarů v Praze 18 - Letňanech. 
Až do podzimu 2004, tedy  téměř  čtyři  roky,  vládlo o  této  podivuhodnosti   
mediální  ticho,  ačkoli mezitím sdělovadla všeho druhu  nekriticky velebila tuto silně  
nevyjasněnou  a  mlženou  péči  " otců  města "  o  blaho občanů  na  severu Prahy.  
Také porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, při rozšiřování Metra,
dokumentované  trestním oznámením, které jsem podal  22. srpna 2003, nezískalo 
mediální publicitu  ( například téměř shodně jsem  pochodil  při  úspěšném  soudním 
sporu v roce 1997,  kterým jsem přiměl p. Jana RUMLA,  tehdejšího ministra vnitra, 
k  odtajnění  seznamu utajovaných skutečností, a tím i odchodného příslušníků StB). 
Teprve tr. oznámení o  pravděpodobné  korupci,  podané starostou Prahy 18
(  Ing. Josef  DOBRÝ  =   okolo 11. září  2003 )  na  základě  usnesení  zastupitelů  
této městské části,  nalezlo  širší  televizní  i  novinářskou  odezvu  ( například  deník 
PRÁVO, 
27. května 2004, strana 12 ). 
Policie ČR = Útvar  odhalování  korupce  a  finanční  kriminality,
svým usnesením z 28. června 2004, prohlásil  obě trestní oznámení   za  nedůvodná
a  odložil  je,  s  možností  odvolat  se  proti  vydanému  usnesení.  
Zde  předkládám  pouze  kopii   policejního  usnesení : 
  
(  Odvolání,  podané  v  pátek  9.  července  2004,   zveřejním  samostatně. )

....
....
                            Doplňující informace.
  1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.