MAŠÍNOVÉ : VADAS - POUR = tvrzení + obvinění = nejasnosti .......... 6. VII. 2004
 
Také internetové Britské listy a ČRo 6 poukázaly na nejasnosti i pochybnosti v případě Mašínových. 

Zavádějící  hodnocení  režimu KSČ,  i  oprávněného odboje  proti  němu ,
jakož  i  pesimistický  odsudek  nedostatků  a  chyb současného  společenského  
zřízení, i to je obsahem tvrzení,  která v internetových Britských listech zveřejnil 
1. července  2004  pan Jaroslav POUR. Není u toho jeho adresa, ani e-mailové
spojení.  
Nemíním sáhodlouze polemizovat,  raději ctím  průkazná a adresná fakta.
A právě ta průkaznost chybí v páně Pourově sdělení, nazvaném " Klan Vadasů 
 a  kauza  bratři  Mašínové ". 
Pan  POUR  také  nepíše,    že  by  text  poslal   kritizovanému   zastánci
bratří  Mašínových,  režiséru  Martinu VADASOVI;   jehož  adresa  není  tajná.  
Je  dostupná   ve  více   informačních  zdrojích,   včetně   pražského telefonního  
seznamu. 
Zavádějící je závažné tvrzení,  že agent nacistické SD,  Ctirad  NOVÁK,  
je  strýcem  bratří  Mašínových  =  podle  p. Poura. 
Popravený  strýc  bratří  Mašínových se však jmenuje  Ctibor NOVÁK.
Svědčí o tom  i historicky věrohodná publikace ÚDV ZK =  Vykonané tresty 
smrti  Československo  1918 - 1989
,  z roku 2000,  nebo  Jan  NĚMEČEK
Mašínové, zpráva o dvou generacích,  nakladatelství  Torst v roce 1998.
Mlžící  nepřesnosti,  až  hrubé chyby,   se  nebezpečně  často  vyskytují  
v  současném  dění.   Tím  balastně  rozmnožují  a  znehodnocují  poskytované  
informace.  Výsledkem  pak jsou nedůvěra a občanské zlhostejnění, ze záplavy  
šokujících  a   nedořešených   afér. 
V  zájmu  odpovědného  vypořádání  jsoucího  problému,    
elektronicky odesílám  kopii této stránky  panu Martinu Vadasovi  a  Britským  
listům.  Souběžně ji  zveřejňuji na  internetu. 

Dopis  panu  Martinu  Vadasovi:
.
Sdělení ve věci veřejné                                       Praha úterý 6. července 2004
 
Vážený pane Vadasi,
 
   v  záplavě  vydávaných informací  může uniknout i to,  co vyžaduje důraznou
odezvu,  včetně  příslušného  řešení ( tisková oprava, atp.).
   Teprve včera jsem v internetových Britských listech přečetl  pojednání, které
tam  1. července  zveřejnil  pan Jaroslav  POUR,  pod názvem " Klan  Vadasů
a  kauza  bratři  Mašínové ". 
   Nevím, jestli  Vám  autor  poslal  vyslovená  podezření.  Rozhodně by je měl
předložit  dvěma  příslušným  institucím  =  Úřadu  dokumentace a vyšetřování 
zločinů  komunismu ( ÚDV ZK ),    a  Historickému ústavu  Armády ČR. 
   Ale  i  samotní  bratři  Mašínovi,  za  součinnosti  svých přátel,  mohou vydat 
věrohodnou a osvětlující  dokumentaci  svého odboje, s  ohledem  na existující 
nejasnosti  a  podezření.  A  to  na  základě dokumentů  z  příslušných  archivů
v USA,  v  Německu,  v  České republice. 
   Mám  tím  na  mysli   jak   zatím   nezodpovězené  otázky,  které jsem  poslal
do ÚDV ZK a  Senátu ČR,  k  Veřejnému slyšení o případu  bratří Mašínových 
(16.
června 2004), ale též neprokázaná sdělení p. Jaroslava Poura o konfidentství 
Ctirada Nováka, československého důstojníka.  Měl pracovat  pro  nacistickou 
policejní složku Sicherheitsdienst (SD), později pak pro komunistickou agenturu 
divizního generála  Bedřicha  REICINA,  šéfa obranného zpravodajství hlavního 
štábu Ministerstva národní obrany  =  MNO  ( zatčen  v únoru 1951,  popraven 
3. prosince 1952 ).  Mimo to pan Pour ještě o C. Novákovi  píše: " Jeho sestra  
Zdeňka 
je provdaná  Mašínová  a  je  ženou jednoho ze tří králů ... ".
   Dokumentační  vysvětlení si  určitě  zaslouží  protikomunistická  činnost  bratří
Mašínových  a  p. Milana  PAUMERA,  po  odchodu  z  armády  USA.
   Publicista  p. Jiří  JEŠ  ve  svém  kritickém  komentáři   konstatoval   ( Český
rozhlas 6, okolo středy  23. června 2004, po 18:00 hod.),  že  bratři  Mašínové  
se po  odchodu  z  armády USA  stáhli  do  ústraní  a  neúčastnili  se  exilových
aktivit  našich  krajanů.
   Právě dnes  vzpomínáme  mučednickou  smrt  hlasatele  lidskosti  a   pravdy.
Škoda,  že  hodně  lidí  se  toliko   manifestačně  hlásí  k  odkazu   M. J. Husa, 
aniž by podle toho  konali  =  v  souladu  slov  a  skutků,   padni  komu  padni;
aniž  by  jim  za  to  hrozilo  upálení.
   Věřím,   že  o  sdělených   informacích   zpravíte  zainteresované   lidi;   proto
do záhlaví dávám upozornění, že se jedná o věc veřejného zájmu, nepodléhající 
listovnímu  tajemství,  včetně  navazujících  odezev.   
   S pozdravem  a s přáním  lepších dní
                                                                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                           190 00  PRAHA 9  Českolipská 19    
....
...
                            Doplňující informace.
  1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.