Kriminalita : funkcionáři = města + obce : NSZ Brno ............................... 28. VI. 2004
     Stavovská spřízněnost starostů a radních obchází prohřešky kolegů, avšak osočuje NSZ.

Svaz  měst  a obcí  České republiky = SMO ČR
vydal  kritické  stanovisko.  Bohužel,  netýká se  průkazně  usvědčených  starostů 
a radních,  kteří v  nemalém množství porušili  platné  zákony našeho státu.  Místo 
toho SMO ČR veřejně osočil nejvyšší státní zástupkyni,  Mgr. Marii Benešovou.
Stalo se to  v hlavních  televizních zprávách,  v  pátek 25. června 2004,  večer.
Odvysílané stanovisko SMO ČR  navíc ještě odpírá 
paní nejvyšší státní zástupkyni výsostné lidské právo, právo svobodného projevu;
aniž  by  k  tomu  uvedl  doložitelnou   zákonnou  překážku,  která  by oprávněně 
omezovala toto právo, s vyvozením soudních následků =  například za prozrazení 
státního či  služebního tajemství,   za pomluvu,   za  popírání  zločinů   komunismu 
i nacismu, atp.
Příslušní představitelé SMO ČR by se měli nejenom vyslovit
k odvysílané zprávě, ale vyvodit z ní naprosto zodpovědná řešení, vůči komukoli,
i ve vlastních řadách. Proto bude zajímavé, jak - a jestli vůbec -  budou reagovat
na  následující  dopis,  který jsem  elektronicky  poslal  včera,  před půlnocí :

   Dopis ve věci veřejné                                              Praha neděle 27. června 2004  

   Předsednictvu   Svazu  měst  a obcí  České republiky = SMO ČR
 
   Věc: Stanovisko  SMO ČR  k  práci  paní  nejvyšší státní  zástupkyně
   
   
      V pátek 25. června 2004,  ve  večerních televizních zprávách,  zaznělo
zavádějící
   a  nevraživé  stanovisko  SMO ČR  k  práci  Mgr. Marie Benešové,
  nejvyšší státní
   zástupkyně.   Avšak  text  odvysílaného  stanoviska  není
  na  vašich  internetových
   stránkách. 
   
      Spíš by bylo  logické  a  žádoucí,  aby  se  Svaz  veřejně  distancoval 
od  všech 
   průkazně usvědčených představitelů měst a obcí.Místo toho odvysílané stanovisko
   populisticky   brojí   proti  důvodnému
  a  ověřitelnému   plnění  zákona  o  státním
   zastupitelství č. 283/1993 Sb.;
což  ale není  obecně správné a  prospěšné jednání 
   = pro kohokoli  =
  i  pro  vás.        S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní                                                                Bohuslav HUBÁLEK  ( adresa ).                     
    
    
                            Doplňující informace.
  1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  2/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.