KPV ČR - KMH = OPRAVA  slovní skladby v textu z 22. VI. 2004 .......  24. VI. 2004  
.
KPV ČR-KMH : pieta = nepraktičnost + soupeření(?)
............. 22. VI. 2004
     Takto byla  dnes  zpětně opravena  slovní  skladba  v  textu ohledně KPV ČR  
   a  KMH,   i  když  slovní  nadbytečnost  neměnila význam
 sdělení  =  ve dvou  
   odlišných  větách,  vypuštěním  nadbytečného  zájmena  a  spojky ;  zde  tučné 
   písmo v závorkách : 
        .... často trpí chorobami, ( které ) omezujícími bezbolestný  pohyb. ....
        .... bezesporu  zaznamená  roztříštěnou  (a)  účast  nanejvýš  20 - 40 ....
.......
....