KPV ČR - KMH : pieta  =  nepraktičnost + soupeření  (?) ...................... 22. VI. 2004
  
Jednohodinový odstup  dvou  pietních setkání  na  rozličných   místech  svědčí  o ....  
.
Konfederace politických vězňů ČR =KPV ČR, 
oznámila 16. června 2004, že spolu s městskou částí Praha 1 uspořádá vzpomínkové
shromáždění u  pomníku  Obětem komunismu, v neděli 27. června,  v 10:00 hodin,
pod Petřínem, na Újezdě =  rozhraní Prahy 1 a Prahy 5.
Klub Milady Horákové = KMH  
hned  následující  den  oznámil podobné nedělní shromáždění,  na bývalém popravišti  
Pankrácké věznice;  se  začátkem  v  11:00  hodin. 
Oznámení KMH podepsal   ing. František  Šedivý,  
předseda  Klubu Milady Horákové. Tento bývalý politický vězeň je i členem KPV ČR, 
kde na podzim  roku 2003   neúspěšně   kandidoval  na  funkci předsedy Konfederace.
Dlouhodobě působí v redakční radě ústředního Zpravodaje KPV ČR a také publikuje,
jak v tištěných periodikách, tak i knižně. 
Průměrný věk politických vězňů režimu KSČ  
padesátých let minulého století je cca 75 roků.Většina z nich bydlí mimo Prahu. Navíc
často trpí chorobami, které omezujícími bezbolestný pohyb. 
Jednohodinový odstup obou pietních setkání na rozličných místech svědčí o  nedbání
těchto  skutečností   =  o  nedostatku  vcítění  a  úsudku.

Pokud o průběhu obou akcích bude někde nějaká zmínka,
bezesporu  zaznamená  roztříštěnou a účast  nanejvýš  20 - 40 lidí, včetně organizátorů 
a  mizivého  počtu  osobně   přítomných  politiků  =   neboť je dosti  daleko do dalších
zastupitelských  voleb.  
Bohužel, protichůdné časy a roztříštěnost oslav i  pietních akcí    
škodí  také  u  jiných  institucí  a  příležitostí.   Už  tradičně se to děje  při  významných
výročích Květnového  povstání  1945, vzniku Československa, atp.   
Ve věku informačních technologií je to ostuda, 
svědčící  buď  o   neumětelství   organizátorů,  nebo o  jejich  obrovském  " jovství ",  
bez  ohledu  na  společenský  výsledek.
....
....
                            Doplňující informace.
  1/
 Obě oznámení o vzpomínkových setkáních zveřejnila Česká tisková kancelář =ČTK,
      ve  výše  uvedených  dnech.  
  2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
      osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
      zpravodajství.  
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
      Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.