REAGAN = člověk = státník = prezident = úmrtí : ohlasy .......... .................... 12. VI. 2004
Smuteční obřad ve Washingtonu prokázal velikost osobnosti R. Reagana, ale také nosnou ideu USA.
 

        
Ronald   Wilson

 R  E  A  G  A  N

              6. II. 1911   -    5.  VI. 2004    

 
    Sdělovací prostředky už  od rozbřesku dne začaly  informovat o  podstatném zhoršení 
neutěšeného  zdravotního  stavu  40. prezidenta  USA.  Bylo zřejmé, že se blíží okamžik,
který  uzavře svůj  zápas  s  Alzheimerovou nemocí. 
    Jako moudrý a statečný muž to předpokládal a netajil. Proto ještě s ubývajícími silami
vydal písemnou  zprávu ( 5. listopadu 1994 ) o svém zdravotním stavu;  s pamětihodným
poselstvím: 
            " Začínám cestu, která mě povede k soumraku mého života. 
              Vím však,  že  Ameriku  budou vždy očekávat jasná jitra,
.... " . 
  

   O skonu i o životě člověka Ronalda REAGANA, lze v těchto dnech získat informace 
z  rozličných  zdrojů.    Mimo výstižná  fakta  také  přinášejí  i  osobní  názory   různých  
lidí.  Autoři  v nich,  zřetelně  i  náznakově,  projevují  svůj vztah nejenom k historickým
skutečnostem,   ale  i  k  vlastní  věrohodnosti  a  zřetelnosti,   při  zcela  jiném  jednání.  
   Za  obzvlášť zajímavý  a  velmi poučný  lze považovat  téměř  dvouhodinový záznam
včerejšího smutečního obřadu ve washingtonské katedrále,  vysílaný Českou televizí 2. 
Dokumentačně a vkusně prokázal velikost osobnosti R. Reagana;  ale také nosnou ideu 
USA.
   Z  dalších zdrojů  za  pozornost  a  posouzení  stojí  dále  uvedení  autoři,  abecedně 
řazení.   

GORBAČOV Michail, bývalý sovětský prezident
Lidové noviny, str.12 = 9. VI. 2004:
 " Měnili  jsme  se  i  bez  Reagana.  Thatcherová  se  mýlí,  zánik  SSSR
    nezpůsobily " hvězdné  války " prezidenta  USA.  ....  První  reformní 
    impulsy tedy vzešly ze samotného Sovětského svazu, z naší společnosti,
    která se nemohla smířit s nedostatkem svobody .... ". 
   
( Nutná poznámka = Dřívější perestrojka Nikity  Sergejeviče CHRUŠČOVA
     také  vycházela  z  touhy  očistit  a  uvolnit  sovětský  režim.   Ale  brzy  opět 
     skončila  v   naprosté  a   sobě  příznačné   totalitě;   tím  spíš,   že  nemusela  
     na  mezinárodní   scéně  čelit  reaganovské důslednosti,  a  tím  i  neodvratné 
     hrozbě, zejména   ze   zbrojířského   zhroucení   své  politiky  a  ekonomiky.)

HAVEL Václav, disident, exprezident ČSSR, ČSFR a ČR,
má  dlouhodobé  výhrady k  osobnostním  a  státnickým  kvalitám prezidenta Reagana.  
Svědčí o tom i jeho současné  formulace, zaobaleněji podávané, než  to učinil ve svém   intelektuálsko-politickém pojednání  =  DVĚ   POZNÁMKY  O  CHARTĚ  77 =  zveřejněném 
v samizdatovém Časopisu československé socialistické opozice  LISTY, Ročník XVI. 
Červenec 1986, č.4
, strana 1 - 2, :
    " ... A domnívá-li  se   někdo,   že   ďábla  komunismu  je  třeba   vymýtit 
        a  že to nelze jinak,  než  pod   Reaganovým  vedením,  a že  tudíž každý
        náznak  neposlušnosti tomuto vedení  je  podporou ďábla,  pak  takové 
        přesvědčení je jeho věcí a mým  dnešním úkolem   není mu  vysvětlovat,   
        že   si     nevidí     na    špičku   svého    demokratického    nosu. ...
"

KREJČÍ  Oskar, politolog, poradce Ladislava Adamce, premiéra vlády ČSSR
EKONOM č. 24, str.24 = 10. VI. 2004:
       " .... Je  nesmysl  tvrdit,  že  se  Reagan  se  Sovětským  svazem   dohodl 
                         -     Reagan    nad    ním   zvítězil.   ....
 
            ....   Je  zajímavé,  s  jakými  rozpaky o  Reaganovi  mluví  Henry  Kissinger v knize
                      Umění   diplomacie.      Harvardský   profesor,     obdobně   jako    jeho  kolega
                      z  Kolumbijské  univerzity  Zbigniew  Brzezinski,   dodnes   nechápe,  jak  mohl 
                      herec z Hollywoodu   zvítězit   tam,  kde si on troufl pouze na vyvažování sil. ...
"

REAGAN Ronald =  o  sobě
Lidové noviny, str.12 = 9. VI. 2004:  
     " ... Lidé si  o  mně  myslí,  že  jsem  primitivní.   Ale  mé   názory   nejsou  
      primitivní,   nýbrž    jednoduché.     Mezi   primitivností  a    jednoduchostí  
      je     podstatný    rozdíl.   ... ". 

THATCHEROVÁ  Margaret,  bývalá předsedkyně britské vlády
Hospodářské noviny,
str.6 = 7.VI.2004: 
      "...Vyhrál    studenou   válku,   bez   jediného  výstřelu, .... ".

Související  české  skutečnosti  těchto  dní.
   Občané měli možnost projevit úctu a soustrast zápisem do pamětní knihy. Americké
velvyslanectví  ji  zpřístupnilo  8. června  v Praze 1,  Tržiště č.13, ve 12:00 hodin. První
písemnou kondolenci  zapsal  JUDr. Cyril SVOBODA,  ministr zahraničních věcí ČR. 
   Díky  zájmu,  a  dřívějšímu  příchodu,  mohl jsem  jako druhý vložit a podepsat svůj 
zápis =  V úctě před velikým člověkem.

  
Podle předběžné informace bylo otevřeno = úterý 8. června od 12:00 až 15:00 hod., 
středa  9. června od 09:00 až 15:00 hodin,  čtvrtek 10. června od 9:00 do12:00 hodin.
Nevím kolik  lidí  celkem  prošlo přízemní klenutou místností,  aby  vzdali  zaslouženou 
poctu  prezidentovi,  který  zrušil  " říši  zla " a  pomohl odvrátit  jadernou válku. 

   Marně jsem  v  tom smyslu  pátral po internetu.  Počátkem února  2001 totiž vznikla 
česká Společnost Ronalda Reagana, s internetovými stránkami reagan.cz;  tam však
jedinou aktualitou od roku 2001 je  datum prezidentova úmrtí. O dalších souvislostech 
ani slovo ( kondolence, ohlasy tisku, atp.).

   Škoda, že podobnou faktografii pomíjely a pomíjejí  sdělovací prostředky i celebrity,  
které  se  slovně  a  slavnostně   hlásívají   k   tomu,   co   bylo   vyznáním   prezidenta  
Ronalda Reagana. 
....
....
                            Doplňující informace.
  1/
  Fotografie s věnováním, tehdy už exprezidenta Ronalda Reagana, je odpovědí na dík 
       za  osvobození  Československa  a  za  přání k jeho 79. narozeninám.  Psal jsem mu  
       v době,  kdy  jsem  netušil,   že  v  příštích  měsících budu  zastávat   práci  poslance
       zákonodárných  sborů;    jak  mimo  úspěšné  činy   budu  i  dvakrát  marně  usilovat  
       o udělení  čestného doktorátu  Univerzity Karlovy   prezidentu  Reaganovi;  podruhé  
       pak  s   návrhem   doktorátu   pro  baronkou  Thatcherovou,   jakmile   přestala  být
       ministerskou  předsedkyní  Velké Británie. 
       Je nutné podotknout, že státním prezidentem byl pan Václav HAVEL.
Rektorem UK 
       byl  také  chartista 77´,   PhDr. Radim  PALOUŠ.  Spolupůsobilo  brzdičství dalších
       podobných intelektuálů, doplněné  netečností   ekonomicky  zaměřených pragmatiků.
       Důkaz  =  stenogramy FS ČSFR.  Tam tehdy zasedali např. mediálně známí hlasatelé
       demokracie   i   pravicovosti  =    poslanci  Václav  BENDA,   Pavel  BRATINKA,  
       Václav  KLAUS,  Zdeněk  KESSLER,  Daniel  KROUPA,  Jan  SOKOL .... .  
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob  a   institucí.     Nebo  podle   klíčových  slov   na  titulních  stránkách   tohoto
       zpravodajství.  
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.  
  5/  Od   července 2004   hodlám   zveřejňovat   dřívější   průkazné   zajímavosti, 
       zejména  z  doby  po  listopadu 1989.   Tím  rovněž   podrobněji  doložím  zde
       zmiňované skutečnosti; účelem jsou dokumentární fakta, narozdíl od snůšky
       dnes tolik oblíbených, takřka  beztrestných,  pomluv a  sprosťáren = v rámci
       povšechného  a  věcně  nic  neřešícího  psavectví.