EU + ČR = volby + kandidáti : informovanost : ČT = nedostatky ...........  5. VI. 2004
Česká televize nepodává širší a výstižné informace o kandidátech; ve smyslu odeslaného podnětu. 

Dotaz a návrh ve věci veřejné                          Praha sobota 5. června 2004
 
Generální ředitel  České televize,   Mgr. Jiří  J A N E Č E K
 
Dobrý den, pane generální řediteli,
 
     ve smyslu zákona  o  svobodném  přístupu  k  informacím  č.106/1999 Sb.,
jakož i zákona o České televizi č.483/1991 Sb. se ptám,  proč Česká televize 
nepoužívá ? 
 1/ Svůj teletext alespoň k tomu, aby v něm poskytla kontaktní údaje subjektů, 
     kandidujících do  Parlamentu EU ?   Včetně  odkazů  na  jejich  internetové
     stránky ?  
     Neboť už existence vlastních webových stránek,  ale i jejich obsah podávají
     nezanedbatelná  svědectví  o  tom  kterém  uskupení.
 2/ Noční  program  ČT 2  pro  plakátovou presentaci  kandidujících  uskupení ?
     Zájemci by nejen v teletextu,  ale i zde mohli získávat  obšírnější poznatky
     o  lidském  a  pracovním  profilu  navržených  kandidátů.  
 3/ Otevřené informační zdroje k tomu, aby předkládala ověřené nechvalné skutky
     kandidátů, kvůli pravdivému tříbení  názoru =  nejenom  plakátově  na ČT 2,
     ale i v  televizních »kulatých stolech«, jakož i v dalších volebních informacích.   
 
     To by mělo platit  nejenom pro » evropské «  volby; jako pravdivá, nestranná
  a  výstižná  veřejnoprávní  služba  lidem.
 
     S pozdravem a s přáním lepších dní                 Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
....
....
                            Doplňující informace.
  1/
  Dopis byl odeslán elektronicky,  dnes těsně po 12:00 hodin.
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob  a  institucí ( například  příjmení  JANEČEK ).   Nebo  podle  klíčových  slov  
      
na  titulních  stránkách  tohoto  zpravodajství.  
  3/ Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/ Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1.ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.