KPV ČR = funkcionáři = statisíce Kč = utajování = tr. oznámení .........  1. VI. 2004
Dotyční  funkcionáři   i   způsobem   hospodaření  hřeší  na  tabuizaci  své  organizace.

  Nepřiměřená sebedůvěra dotyčných funkcionářů KPV ČR zneužívá historicky 
  uznávané  postavení   politických  vězňů.   Vnímají,   že   jimi   reprezentovaná
  organizace  slouží   většině  politických sil   jako  častá  dekorativní  pomůcka.
  Téměř nekontrolovaně si počínají tzv. funkcionáři, na úkor členské základny, 
  většinou už unavených pětasedmdesátníků, ale i starších. Bezostyšně deformují 
  průběhy dílčích schůzí a výročních valných hromad. Od toho se nerušeně odvíjí
  existence  pochybného  hospodaření,  se statisícovými  nesrovnalostmi.  Proto
  jsem včera předal podatelnám státních zastupitelství příslušná trestní oznámení,  
  ohledně :     
         Ústředí   KPV  ČR   =   Praha  2,   Škrétova  6,
   Ústředí Konfederace tají statisíce z každoročních příjmů, i jejich použití!
Trestní  oznámení                                          Praha pondělí 31. května 2004 

Obvodní  státní  zastupitelství  pro  Prahu 2,   Praha 2    Wenzigova  6/8
Věc:  Ústředí  KPV ČR =  důvodné  podezření  z  peněžních  nezákonností

Přílohy:                                                                                                   Počet listů:
Důkaz 1/  Zpráva o hospodaření, ZPRAVODAJ  KPV č.2/2003, str.3................. 1
Důkaz 2/  Odmítavá odpověď  Ústředí KPV ČR, doručená 28.IV.2004 ........ 1

   Podle přiložených  kopií  je zřejmé:
Důkaz 1/  Zpráva o hospodaření,  ZPRAVODAJ  KPV č.2/2003, str.3:
                 Na  polovině  formátu A4  ( plus sedmiřádkový odstavec ) je shrnuto 
                 přiznávané  hospodaření  Konfederace  za celý  rok 2002.  Tradičně
                 neobsahuje  příjmy  získané  z výběru členských příspěvků a známek 
                 na  bezplatnou  přepravu,  ani  souhrn  peněžních  darů.
Důkaz 2/  Odpověď  z  Ústředí KPV ČR  doručená  28. dubna 2004 odmítá 
                 upřesnit    jejich    hospodaření,    navzdory   současně   včleněnému
                 upozornění na nutnost  kontrolního objasnění,  třeba i  justiční  cestou.   

Důvod trestního oznámení.
   Ústředí  Konfederace politických vězňů ČR  ve  zprávách  o svém hospodaření  
zásadně nezveřejňuje  příjmy  získané z výběru členských příspěvků a známek na 
bezplatnou přepravu, ani  souhrn  peněžních  darů. O to víc je  podezřelé,  že tají  
jak  a   pro  koho  jsou  tyto  peníze  užívány.   Každoročně se  tak  může  jednat  
o  částku   značně   převyšující   jeden  milion  Kč. 

 
   Důkaz  2/  tohoto  oznámení  svědčí o  opakované  neúspěšnosti  mých pokusů
o mimojustiční osvětlení utajovaného hospodaření  funkcionářského  kolektivu  
v  Ústředí  KPV ČR.  Bohužel, totéž se děje v pobočce 15, která sídlí  v  Praze 1,  
Revoluční 28;    proto  souběžně   podávám  příslušné  trestní  oznámení  k  OSZ  
pro Prahu 1.

   Vše nasvědčuje tomu, že sebedůvěra dotyčných funkcionářů  hřeší na historicky 
uznávané  postavení  politických  vězňů,   které  se  " jaksi "   nehodí   důsledně
kontrolovat ;  v  zájmu  pomyslné  " státotvornosti ". 

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK, podpis a adresa...

        KPV ČR pobočka 15  =   Praha 1,  Revoluční 28,
    také  nevykazuje  ani  výši,  ani  způsob  použití  příspěvků  a  darů !  
Trestní  oznámení                                           Praha pondělí 31. května 2004 

Obvodní  státní  zastupitelství  pro  Prahu 1,   Praha 1    nábř.  E. Beneše 3
Věc: KPV ČR, pobočka 15 =  důvodné  podezření  z  peněžních  nezákonností

Přílohy:                                                                                                    Počet listů:
Důkaz 1/  Zápis č.8, ze dne 27. května 1996 ................................................. 1
Důkaz 2/  Části zápisu č.25,  ze dne  4. září 1997 .......................................... 1
Důkaz 3/  Odmítavá odpověď  Ústředí KPV ČR, doručená 28. IV. 2004 ...... 1
   Podle přiložených  kopií zápisů  z  výborových schůzí  Konfederace politických 
vězňů ČR, pobočky 15,  se sídlem v  Praze 1, Revoluční 28,  a dopisu z  Ústředí 
KPV ČR, je zřejmé:

Důkaz 1/  Zápis č. 8, ze dne 27. května 1996.
                 Byl  převzat  značně  velký  sponzorský  dar,   který  však  bude  před 
                 veřejností  utajen,  podle dárcova  přání.
Důkaz 2 / Části zápisu č. 25,  ze dne  4. září 1997. 
                 Údajně 1 milion Kč je  hodnota daru,  utajovaného  i  před  řadovými  
                 členy.   Milionu  korun  také  odpovídá  počet  míst  znečitelněného
                 hodnotového  řádu.
Důkaz 3/  Odpověď  z  Ústředí KPV ČR  doručená  28. dubna 2004 odmítá 
                upřesnit  jejich  hospodaření;  návazně  i  v  pobočce  č.15. Navzdory
                současně   včleněnému  upozornění na  nutnost  kontrolního objasnění,  
                třeba  i  justiční  cestou.   

Důvod trestního oznámení.
   KPV ČR  pobočka 15, stejně jako Ústředí Konfederace politických vězňů ČR,
ve zprávách o svém hospodaření  zásadně  nezveřejňují  příjmy,  získané z výběru
členských příspěvků a známek na bezplatnou přepravu, ani souhrn peněžních darů.
O to víc  je  podezřelé,  že  zamlčují,  jak a  pro  koho  jsou  tyto  částky  užívány. 
U pobočky č.15 se může každoročně jednat o  desetitisíce Kč,  mimo uvažovaný 
milion  korun   ze  sponzorského daru. 
   Důkazy  o  těchto  bilančních  výpadcích  jsou  ve  výtiscích   periodika  VĚRNI 
 ZŮSTANEME
které  pobočka č.15  dlouhodobě  vydává. 
   Důkaz 3/  tohoto oznámení  svědčí o  opakované  neúspěšnosti  mých  pokusů
o mimojustiční osvětlení utajovaného hospodaření  funkcionářských  kolektivů,  
jak v  pražské pobočce 15,  tak i  v  ústředí  KPV ČR ;  a  kvůli  chabé  kontrole 
možná  i  jinde. 
   Vše nasvědčuje tomu, že sebedůvěra dotyčných funkcionářů hřeší na historicky 
uznávané  postavení   politických  vězňů,    které  se  " jaksi "   nehodí   důsledně
kontrolovat ;    v  zájmu   pomyslné   " státotvornosti ". 
.  Proto  souběžně  dávám  obdobné  trestní  oznámení  k  OSZ   pro  Prahu 2,  
kde sídlí  Ústředí  KPV ČR, ve Škrétově ul.6.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK, podpis a adresa.

.... ....
                            Doplňující informace.
  1/
  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob a institucí ( například příjmení KAVALÍROVÁ ). Nebo podle klíčových  slov  
      
na  titulních  stránkách  tohoto  zpravodajství.  
       Přílohy  obou  trestních  oznámení   jsou součástí zde zveřejněných textů,  s výjimkou 
       kopií ze zápisů výborových schůzí KPV ČR pobočky 15. Po skončeném vyšetřování
       je hodlám  rovněž  zveřejnit,  podle  budoucích  možností.
  2/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky. 
  4/  Deformace při průběhu valných hromad ( KPV ČR jako celku ),  neúplně a občas,
        kritizují  v  periodiku  pražské pobočky  č.15  = 
VĚRNI ZŮSTANEME .