TOPOLÁNEK = mlžení  : BENŠOVÁ (NSZ) + RESPEKT ............ 29. V. 2004
Místopředseda Senátu ČR nedává věrohodné vysvětlení, ačkoli vyslovil paušalizující obvinění.    
Senátor veřejně obvinil nejvyšší státní zástupkyni paušalizujícím tvrzením, které
je zřejmě nepravdivé. Podle Ing. Mirka TOPOLÁNKA, místopředsedy Senátu ČR
( RESPEKT , 24. V. 2004, str.4 prý  Mgr. Marie BENEŠOVÁ  mluví  hanlivě o  všech 
představitelích měst a obcí,  a to jako o gubernátorech. 
Výrok  doplnil  hrozbou,  že  jako  možný  premiér  ji  odvolá  z  funkce;  což
by se opravdu mohlo stát,  kdyby  volby  vyhrála  ODS  a předsedou vlády byl její
nynější šéf;  pokud by  k  tomu  získal  i   souhlas   případných  koaličních partnerů.
Právo  jmenovat a odvolat  nejvyššího státního zástupce přísluší  pouze  vládě  
České republiky,  podle zákona  o státním zastupitelství   č.283/1993 Sb., § 22 (1):
" Nejvyššího státního zástupce jmenuje do funkce a  odvolává  vláda na návrh 
  ministra spravedlnosti
. " 
Obojí jsou velmi vážné celostátní politické skutečnosti,  včetně čistě lidského   
hlediska  a  představ  o  poctivém  jednání. 
Proto  jsem  vzápětí  rozeslal  dva  dotazy,  ohledně  autentičnosti  výroku  pana 
senátora.  Jejich text  jsem zde zveřejnil 25. května 2004.
Okamžitá odpověď přišla z redakce týdeníku  RESPEKT,  25. V. 2004: 
Vážený pane Hubálku,
   jsem ráda, že tak pečlivě čtete Respekt a samozřejmě máte v tomto případě zcela 
pravdu.  Avšak ta část,  na  kterou  poukazujete je  přesným  přepisem  toho, co pan 
předseda Topolánek  řekl a my jsme neměli důvod to měnit.  Vypovídá to totiž o tom, 
jak pan předseda její výroky vnímá a jak si je sám pro sebe vyložil. Myslím, že i to je 
důležité pro vytvoření si obrázku o jeho pohledu na věc.
   Přeji pěkný den a jsem s pozdravem
Eliška Bártová  týdeník Respekt
Křemencova 10  110 00, Praha 1
tel.: (+420) 224 930 685
fax: (+420) 224 930 792
 http://www.respekt.cz
Senátor  a  předseda ODS  se neozval. Náhoda tomu chtěla, že jsem ho včera 
potkal a oslovil.  Bohužel, bez očekávané "chlapské", přímočaré odpovědi.  Proto
jsem dnes odeslal následující e-mail =

 

 Dopis ve věci veřejné                                                                    Praha sobota 29. května 2004

 Dobrý den, pane senátore, 

    včera jsem Vás čirou náhodou potkal v parčíku u stanice metra Malostranská. Bylo to 
 těsně po 12:40 hodin.
  Pozdravil jsem Vás,  a dovolil se zeptat,  proč  jste  neodpověděl 
 na můj  e-mail  ohledně Vašeho diskutovatelného  výroku, na adresu paní nejvyšší státní 
 zástupkyně;  neboť  týdeník RESPEKT  obratem a písemně  potvrdil  jeho  autentičnost.

    Ve spěchu jste odpověděl, že jste to řekl jinak. Na mou navazující připomínku jsem se 
 dověděl, že by to stejně neotiskli.  Pak už jste mizel po ujíždějícím eskalátoru, do hlubin
 pražského metra.  Ještě jsem stačil zavolat,  že toto vysvětlení nepotřebuje  další slova.
 Je jasné, o co jde. 

    Že  se  jedná o  neupřímný  úhyb  před  důsledným  a  politickým  jednáním, to potvrdil  
 následný  náhled na Vaše internetové stránky  www.topolanek.cz.  Nikde v nich  není ani 
 náznak  k  vysvětlení a nápravě  zkreslujících osočení  Mgr. Marie BENEŠOVÉ,  nejvyšší 
 státní zástupkyně.   

    Místo toho  řada  rétoricko - politických projevů. Bohužel však se stejným  účinkem  =  
 je  to příliš častý rozpor slov a skutků, tak jako u značné části jiných čelných představitelů.

    Obzvláště je nutné říci,  že komunisté neposilují sílí vlivem svých idejí,  ale kvůli těm, kteří   
 iniciovali zákonné úpravy = nejenom ve prospěch startovního rozkrádání státního majetku,  
 ale i  jeho  pozdější  poškozování   desítimiliardovými   daňovými  úniky  ( například lehké 
 topné  oleje = LTO ).

    Nikdo nemůže pochybovat, že  promarněné  stamiliardy,  v  úrovni  celoročního státního 
 rozpočtu,  by mohly povzbudit národní hospodářství,  a  tím také  výrazně omezit stávající 
 sociáln
í  napětí   

    Byl bych velice rád, kdybych místo kritických slov mohl chválit, kohokoli; pokud pro to 
 sám něco udělá.  Nejenom pro nápravu, ale také pro budoucí zaslouženou věrohodnost.   

 P.S. Jako kladnou skutečnost  hodnotím,  že i ve 
 spěchu cestujete městskou hromadnou dopravou,  
 ačkoli jako místopředseda Senátu máte zákonnou  
 možnost  použít  služební  automobil. 
 
    S pozdravem a s přáním lepších dní  

                                                                                      Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                                www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                             190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                               e-mail = b.hubalek@volny.cz    

                        Doplňující informace.
  1/
 Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku  pojedná-
      vaných osob a  institucí. Nebo podle klíčových  slov na titulních stránkách 
       tohoto zpravodajství.  
  2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné
       chyby, jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/  Texty od zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už nejsou zde pří-
       stupné. Jsou archivovány na
CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů  
       s titulky z roků 2000-2002,  rovněž v záhlaví  úvodní stránky.