PSP ČR + pluralita + zákon  : ČRo + ČT = porušování = stížnost ........ 25. V. 2004
  
Napomůže  Poslanecká sněmovna  k  pluralitě  a  pořádku  ve  veřejnoprávních  médiích ?

Žádost ve věci veřejné                                                    Praha úterý 25. května 2004

Stálá komise PSP ČR pro sdělovací prostředky, Ing. Jaromír TALÍŘ
Věc: Účinná kontrola plurality témat, autorů a účinkujících v ČRo a v ČT.

Vážený pane předsedo,

   vzhledem k dosavadní situaci Vás doslova prosím,  aby Komise usilovala o prolomení 
netečné sveřeposti generálních ředitelů ČRo = Českého rozhlasu, Ing. Václav KASÍKA, 
 a ČT = České televize, Mgr. Josefa JANEČKA.
   Tito pánové  nejsou  dlouhodobě schopni odpovědět, jak podrobná a funkční je jejich
kontrola  péče o pluralitu témat, autorů a účinkujících, a kde podobný přehled zveřejňují. 
   Bezpochyby jim to umožňují digitální  údaje z programových a honorářových evidencí.
Tedy s využitím vlastních zdrojů,  aniž by  za kontrolu  propláceli  cizí firmy,  například  
agenturu  Inovatio.
   Pokud nemají  vhodný  počítačový program,  pro téměř  shodné statistiky,  mohou jej 
společně  zadat  a  zaplatit.
   Průběžně jsem generálním ředitelům zasílal konkrétní stížnosti na závažné nedostatky. 
Naposledy to bylo přes podatelny, 26.března 2004. Ovšem bezvýsledně, i když protesty  
dokazovaly pomíjení žurnalistické etiky ( a tím i profesionality ), stejně jako porušování 
příslušných  zákonů  o  ČT  a  ČRo. 
   Posledními mými  pokusy v  pluralitní  tématice jsou  opakované  urgence  k  Radě 
Českého rozhlasu  a   žádost k  Radě České televize.  Obě  poslané  elektronicky, 
16. května 2004. Zatím bez  informace o  způsobu  a  termínu příslušného rozhodnutí. 
   Podobně po  několik  roků  odmítal  tehdejší  ministr vnitra ČR,   Jan  RUML,  žádost 
o odtajnění souhrnu odchodného příslušníků StB, a také o odtajnění naprosté absurdity=
utajovaní samotného seznamu utajovaných skutečností MV ČR! Teprve úspěšně vedený  
soudní spor, v první polovině roku1997, přiměl bývalého disidenta-novináře k nabídnutí 
smírného řešení.  
   Obvodní soud pro Prahu 7  totiž  při  projednávání  mé žaloby o  průchod  politického  
práva, pod spisovou značkou  6c 18/96,  uznal předloženou argumentaci a  nařídil další  
stání;  se zřejmým  výsledkem.   Zhruba  za  půl roku,  12. ledna 1998,  jsem  průkazně 
předával podatelně  České tiskové kanceláře  úřední  nález o proplacených  cca  82
milionech Kčs příslušníkům II. správy StB ( proti vnitřnímu nepříteli ),  jako vzorek.  
S ohledem na současné úkoly jsem nechtěl  pracovníky  vnitra zaměstnávat vyčíslováním odchodného u ostatních správ StB. Neboť díky soudu se už  právoplatně odtajnila cesta.  
Nejenom  historikům,  ale  i  ostatním  badatelům ;  když  budou  mít  zájem.  
   Pluralitu ve  veřejněslužebních médiích  požaduji z obdobných důvodů;  kvůli  tvorbě 
a posílení  otevřené  =  lidsky  občanské =  společnosti.  Proto v krajním případě podám
soudní žaloby nejen podle  zákonů o ČT a ČRo, ale i podle zákona o svodném přístupu 
k  informacím.                
    S pozdravem a s přáním lepších dní                 Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz      

....
                           Doplňující informace.
  1/  Výše uvedený text jsem předal dnes po14:00 hodin podatelně Poslanecké sněmovny
        Parlamentu ČR = PSP ČR. 
  2/
  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob  a   institucí.    Nebo podle  klíčových  slov  na  titulních  stránkách  tohoto 
       zpravodajství.  
  3/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.