Rádio F1 : "kriminální stát" = CIBULKA(PB) - ŠIMŮNEK(F1) ........ 23. V. 2004 
   Petr CIBULKA  rovněž  ve Frekvenci1  zavádějícně překrucuje výrok nejvyšší státní zástupkyně.

Petr CIBULKA  agitoval a klamal  ve čtvrtečním rozhlasovém rozhovoru, který
s ním vedl redaktor Petr ŠIMŮNEK, v rozhlasové stanici Frekvence 1; mezi 18:00
až 18:30 hodin. Předseda politické strany Pravý blok (PB), hned v úvodu prohlásil 
svou  oblíbenou  a  vícekrát   říkanou  zavádějícnost. 
Ve  zde  uváděných  citacích  jejich  jádro a  protiklady  zdůrazním  tučným písmem.
 
Petr CIBULKA (PB) , Frekvence 1, čtvrtek 20. V. 2004:
Hned na  začátku  rozhovoru  takto  vysvětluje  své  tvrzení,  že  Česká republika je
" kriminální stát " :
"... Na  tom  trvám, .... Jednak to  jsou  slova  nejvyšší státní zástupkyně, paní 
doktorky  BENEŠOVÉ,  a já si myslím, že ona byla ještě velmi, velmi opatrná.
......".
Mgr. Marie BENEŠOVÁ (NSZ), Hospodářské noviny(HN), 25. III. 2004:
"..Musí se klást důraz na mravní stránku. Jenže všechno se rozjelo ve znamení
peněz  a  moci  a s tím daleko nedojdeme. Leda  do  kriminálního  státu.
... ".
.
SHRNUTÍ   A   ZHODNOCENÍ.
Všechna dosavadní prohlášení paní nejvyšší státní zástupkyně
  jsou adresná,  
a  většinou  i  kritizující. Při soustavném sledování záznamů o  současném dění je to 
zcela zřejmé a oprávněné;  i  z  hlediska  platných zákonů,  a  v  souladu  s nimi.  
Pochybným  gestem   Svazu měst a obcí   je medializovaný  požadavek,  aby se 
nejvyšší  státní  zástupkyně  omluvila  za  rozhovor   v  Hospodářských  novinách, 
zveřejněný 25. března 2004 = 
citace = úvod rozhovoru = Pomalu  každý starosta se chová jako gubernátor.
Souběžně starostové a radní  žádají,  aby byla odvolána  z funkce,  protože mluvila   
o  korupci  na   radnicích
. 
Ale  vždyť  to je už  vícekrát  prokázaná  a trestaná  skutečnost ! Nebo jsou 
motivacemi dotyčných pánů radních a starostů dvě známá přísloví ? =  Pro pravdu 
se lidé nejvíc zlobí,  potrefená  husa  zakejhá ! 

Jako prospěchářskou demagogii, 
na úkor zdárného chodu našeho státu a života 
lidí dobré vůle,  pak  lze  hodnotit  současné praktiky  určitých  představitelů  Svazu 
měst  a obcí,   jakož  i  Petra  CIBULKY   a  jiných " Maradonů "  politické  scény.     
....
                           Doplňující informace:
  1/ 
Výše  uvedený  text  souběžně odesílám e-mailem na vědomí =
                 a/ Mgr. Marie BENEŠOVÁ (NSZ) 
                 b/ Rádio Frekvence 1 = FM 102,5
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob a institucí
například  Petr  CIBULKA  a  text  z 18. května  2004  ( =  zranění  
       ženy  při  dopravní   nehodě,  sociální  poškozování  vlastních  zaměstnanců ).  Nebo
       podle klíčových  slov  na titulních  stránkách tohoto zpravodajství.  
  3/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky. 

M