Volby = EParlament : kandidáti : životopisy = klady + zápory ......... 18. V. 2004
   
Pravdivé  osobní  profily  oddělí  přijatelné  kandidáty  od  škodlivých  mluvků  a  tunelářů.

Přehledné   životopisy   kandidátů   do  celospolečensky  významných  voleb
by  měly   ve  značném  náskoku  informovat  o  přínosných  skutcích;   stejně  jako 
o případných  prohřešcích  a proviněních ,  prokazatelně  nevyvrácených.
Osobní vlastnosti jsou důležitější, než hlásané programy a sliby. Svědčí o tom
mnohé  případy   finančních   tunelářů,   a  jiných  "  důvěryhodných "  hochštaplerů,
kariéristů  a  obdobných  porušitelů zákona =  vždy  osob  nezodpovědných,  často  
i  zcela  lhostejných  k  těžkostem  poškozených  spoluobčanů.
Prohřešky  lze dosadit  z  otevřených archivních  zdrojů. V zájmu konkrétnosti
uvádím  alespoň  některé obecně  známé aktéry  ( řazeno abecedně )  =   herec  Jiří
BARTOŠKA,  politik Petr CIBULKA, hudebník Michael KOCÁB, bankéř Viktor  KOŽENÝ, herec Jiří KRAMPOL, bankéř Richard SALZMANN, politik Miroslav SLÁDEK,  ředitelka učiliště  Jana VOLFOVÁ.  Každý  z  nich  měl  značný  okruh
příznivců  a  mediální publicity.  
Zejména  Česká televize  a  Český rozhlas,  jako  veřejnoprávní sdělovadla, by
měly  průběžně sloužit  věrohodné  informovanosti.  Proto  by  měly  v co největším  
předstihu zveřejnit  osobní profily  navržených kandidátů.   Nejenom pro nastávající    
volby  do   Evropského  parlamentu,   ale  později  i  do   krajských   zastupitelstev 
a  do Parlamentu ČR. Větší časový odstup umožňuje  nejenom  uvážlivý výběr, ale 
i  včasná   doplňující  upřesnění,  či  opravy. 
Vhodný by byl  Teletext  ČT,  mnohem  víc  dostupný,   než  jakékoli  internetové
stránky.  Ve volbách do  EParlamentu  kandiduje 31 uskupení. Česká republika má 
vyhrazeno  24  mandátů.  Za  daných okolností je to  cca 750  kandidátních  profilů. 
Jenže význam zastupitelských voleb je nesporný,  kvalita zvolených také. Proto stojí
za  úvahu  hledání,  jak  všechny  kandidáty   věrohodně   představit,  s  překonáním technických  potíží:
1. teletextová možnost  =  zveřejnit  a/ + b/
   a/  kontaktní  adresu  kandidujícího uskupení,  i  jeho  webovou  adresu; 
   b/ životopisy  v  předepsaném rozsahu,  jak je dodalo dotyčné uskupení. 
2. teletextová možnost  =  zveřejnit  a/ + c/
   a/  kontaktní  adresu  kandidujícího  uskupení,  i  jeho  webovou  adresu;
   c/  pouze  průkazné  negativní  informace  z  otevřených  zdrojů;  příznivá
        a ospravedlňující sdělení  by byla na internetových stránkách uskupení.
Je  politováníhodné,  že  kandidující   uskupení  zatím  nic takového  nečiní. 
Například  Pravý blok  pana  Petra Cibulky nikde nezaznamenává a nevysvětluje
aktuální trestné činy svého šéfa a čísla 1 do Evropského parlamentu.  Ať  už  jde 
o zavinění závažné dopravní nehody, nebo zadlužení jím řízených společností; jak 
zveřejnil  celostátní deník  Super,  dnes už  zaniklý : 
d/ 29. dubna  2002 =  " ....  jeho firmy  Světlé zítřky  a  Nezávislé  informační  
    a tiskové centrum (NITC) neodváděly daně, sociální a zdravotní pojištění
    za své zaměstnance
. .... deník Super má k dispozici dokumenty a svědectví;
    dokazují, že Cibulkovo NITC nejen že některým zaměstnancům nevyplácelo 
    mzdy, ale dokonce nechalo  zcela  bez  prostředků  zaměstnankyni  po dobu 
    jejího  rizikového  těhotenství,  což v praxi znamená,  že jí  NITC  po  dobu 
    šesti měsíců nevyplácelo nemocenské při pracovní neschopnosti. Následně 
    firma  neplatila  minimálně dalšího půl roku peněžitou pomoc v mateřství. 
    A učinila tak až po urgenci městské správy
.... " .
e/ 28. dubna 2002 = "Petr Cibulka byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí
    svobody
. ...... 24. 5. 1999   zavinil  v Brně  dopravní nehodu,  při  níž  došlo 
    k  těžkému zranění chodkyně Heleny Sukupové.  Po nehodě byla chodkyně 
    asi devět dní v bezvědomí a v nemocnici strávila několik měsíců.
.... Případ
    tedy přešel opět k soudu, který Cibulku odsoudil v únoru 2000 k 8 měsícům
    vězení  s  odkladem  na 12 měsíců.  Náklady  na  léčení  paní  Sukupové se 
    vyšplhaly na téměř 260 tisíc korun
. .... ".
    Petr CIBULKA  však  nikde o těchto  událostech nemluví,  ani  nepíše.
    Ačkoli  při   jakékoli  příležitosti   hřímá   o  našem  kriminálním  státě,  
    o  prosazování   přímé   demokracie  a  spravedlnosti. 

Z Á V Ě R:

Očista  kandidátek posílí  důvěru v politiky. Přivede občany k volebním urnám 
a  posílí zvolitelnost  nezkompromitovaných kandidátů  =  lidí,  kteří v  rámci  svého
prostředí   prokázali  čestnost,  vstřícnost a  službu  spoluobčanům. 
U takto prověřených kandidátů by neměla vadit neznalost cizích jazyků. Neboť 
čeština  je  jedním  z  úředních  a  jednacích  jazyků  Evropského  parlamentu. 
Naši poslanci tam  budou  hlavně  kvůli  práci  a  nezanedbatelnosti  svých  mandátů, 
ne kvůli společenskému vyžití.  Navíc zkušenost říká,  že  několikaměsíční zahraniční 
pobyt  naučí  dostačující  konverzaci. 
Takže dejme příležitost pluralitě, lidem  nadějným a  nezkompromitovaným.  
    
  Pravdivé  přísloví   říká   »  člověk  roste  s  úkoly  na  něj  kladenými «.    
....
                                       Doplňující informace:
  1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob a institucí
nebo podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství,
       například 16. května 2004. 
  2/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1.ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.
  4/  Tento názor neodesílám  ani  sdělovacím prostředkům,  ani  Petru Cibulkovi. 
       Jsou dlouhodobě neteční. Stručnější obdobu jsem poslal  už  16. května 2004  
       Radě  Českého rozhlasu  a  Radě  České televize.  Měl  by však být vlastní 
       všem, kteří považují  fair play za potřebnou součást života, a navíc  dovedou 
       překonat  obavy  z  možné  existenční  nepřízně.