1945 -2004 : vlastenectví + občanství + vlajky ČR = sebevědomí ................ 10. V. 2004
  
Politika a vlastenectví nejsou "svinstvo " a  přežitek;  pro jejich naplnění trpěli a umírali čestní lidé.

Žádost ve věci veřejné                                            Praha pondělí 10. května 2004

Mgr.  Martin  K R O H ,   Stavební  bytové  družstvo  Praha
Věc:  Státní  vlajka,   zejména  na  domech  SBD Praha.

Vážený pane předsedo,

    řadu  roků  vzrůstá  pokles  občanského   i   vlasteneckého  sebevědomí  mnoha
obyvatelů  České republiky.  Bohužel,   tato  slabost se  projevuje  též  u  značného
počtu těch,  kteří zaujímají  význačná  postavení v politické sféře  netotalitního státu.
Průkazně to platí zejména pro území  hlavního města Prahy  =  " práce "  i  nedobré
přístupy  očividně  demoralizují  a  všeobecně  škodí.   Nejenom   pietním   akcím.
    Přesto existují  světlé výjimky, i v úctě k  národní tradici.  Každoročně to bývají
ojedinělí občané, ale také  Dopravní podnik  hl.m. Prahy a.s.   Právě  v  uplynulých
dnech nás mohly  těšit  státní  i  městské  praporky  na   všech  vozidlech  městské 
hromadné  dopravy. 
    Také příroda zůstává věrná tradici. Stejně jako před 59 roky, rozžehla bílé svíce
kaštanů,  doplněné  pestrobarevností  a  vůněmi  šeříku.
     Vážený pane předsedo, proto Vás žádám, abyste v družstvu posoudili  nejlepší
způsob,  jak  v  budoucnu  umístit  státní vlajku, alespoň na jednom místě  každého
z  obhospodařovaných  objektů. 

     S pozdravem a s přáním lepších dní

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz      

....
                                       Doplňující informace.
  1/  Žádost jsem předal podatelně SBD Praha v  pondělí odpoledne =  10. května 2004. 
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
       osob a institucí
nebo podle klíčových slov na titulních stránkách tohoto zpravodajství. 
  3/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1. ledna 2003
už  nejsou  zde přístupné. 
       Jsou  archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.
  5/  Po listopadu 1989  postupně  zmizely  jak  vlajkové  úchyty  u  domovních  dveří, tak
       i  dvojtrubičky  pro  československý  a  sovětský  praporek  u  všech  bytových oken
       =  jak  to  požadoval  i  evidoval  režim  tehdy  vládnoucí  KSČ.
       Zánik  úchytů  pro "dobrovolné"  vlajkoslávy dokonala náprava  závažného nedostatku
       panelové výstavby, jimiž byla podceněná tepelná izolace budov ( až  30%  ztráty  tepla,
       po desítky roků ).
       Nově přidávaná izolační vrstva silně zakryla původní vybavení, pokud ještě bylo. Nové
       úchyty se už  neosazovaly,  ani u domovních vchodů  =  ačkoli  i  tak oslavují obyvatelé
       netotalitních zemí  státní a osobní svátky.  Současná  zdejší  " móda "  má jiná zaměření,
       bohužel.