ZIELENIEC : Senát + Evropský parlament =EP = sliby = nejasnosti     8. V. 2004
 
Senátor ani na svém internetu nehovoří o plnění volebních slibů z roku 2000; teď směřuje do EP.

Žádost ve věci veřejné                                               Praha pátek 7. května 2004

Doc. Ing. Josef  Z I E L E N I E C,  Senát  Parlamentu  České  republiky
Věc: Zásadní  postoje,  i  ve  vztahu  k  volbám  do  Evropského  parlamentu.

Vážený pane senátore,

   nejenom jako ústavní činitel, ale i jako čelný kandidát do Evropského parlamentu, 
dlužíte  zřetelnou  bilanci  svých  volebních  slibů,  z  podzimu  roku  2000.

   Zejména to bylo vypořádání s  korupčními  jevy.  Od Vašeho  zvolení  do  Senátu
uplynulo zhruba 40 měsíců. Mimo slov o zákonodárné přípravě( např. deník PRÁVO,
29. dubna 2003 )  lidé nemohou zaznamenat  jakýkoli  praktický příklad,  který něco
korupčního odhalil a řešil. Přitom dosti času věnujete jiným  aktivitám  =  přednášky,
publikování ;  donedávna  i   účast  ve  firmách  =   mimo  práci  v  Senátě.

   Jenže ani Vaše internetové stránky nic takového nepřibližují a nevysvětlují. Proto
je  potřebné,   abyste   občany   oslovil   výčtem   průkazných  skutků.

   S pozdravem a s přáním lepších dní
                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz       


                                       Doplňující informace.
  1/  Žádost jsem předal podatelně Senátu v pátek dopoledne =  7. května 2004. Asistenti
       senátorů si  denně  docházejí pro došlou poštu = zjištěno podle  vyžádané  informace.
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných 
       osob ( například  příjmení  ROITHOVÁ, RUML )  a  institucí
,  nebo podle klíčových 
       slov
na  titulních  stránkách  www.volny.cz/doklad-hubalek.    
  3/  Rejstřík nápravy  na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,  až do 1.ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.