KPV ČR = internet = přínos = KAVALÍROVÁ - DROBNÝ .................... 24. IV. 2004
   N. KAVALÍROVÁ dokázala to, co absurdně zanedbával dřívější vicenásobný předseda DROBNÝ.
.
Ústředí  KPV ČR
=
Konfederace politických vězňů ČR.
.
Teprve tento týden jsem objevil v internetových vyhledávačích zcela nové a působivě
upravené stránky   www.kpv-cr.cz  ;  zatím jsou   jenom  s titulky  a  technickými údaji,  
bez  pisatelských  příspěvků.
Ústředí KPV ČR  se  tím  otevírá širší veřejnosti,  a lepším způsobem  začíná plnit
svůj   soudobý  úkol.  Přibližuje se  zejména  těm  lidem,  kteří  mají  činorodější přístup 
k  chápání  existujících  skutečností.
Během  zaokrouhlených  sedmi  měsíců  od  svého  zvolení  do  čela  Konfederace, 
dr.  Naděžda   KAVALÍROVÁ   dokázala   to,    co  absurdně   zanedbával   dřívější
vícenásobný předseda  KPV ČR,  JUDr. Stanislav  DROBNÝ.  
Dosavadní internetové stránky politických vězňů režimu KSČ,
  ať už  je vydávají
jednotlivci ( p. Milo KOMÍNEK),  pobočky KPV,  nebo SBPV  =  Sdružení bývalých
politických  vězňů 1948 -1989,   bylo  možné  vyhledat  už  před  několika  roky.
Jenže všechna dosavadní  » muklovská «  periodika,
ať tištěná, nebo elektronická, 
trpí  stejným  neduhem.  Jsou  to  dosti  opožďované  aktualizace,  ale  také  nedostatek 
věcně dokumentačních  prací o politických  vězních režimu KSČ, zejména po zlomovém
listopadu  1989.   Raději se  zaměřují  na   beletristicky   zpracované  vzpomínky,  nebo 
na  přepis  textů   od   momentálně  známých  novinářů  a  politiků.   Přitom  centrálnímu
Zpravodaji KPV č.1/2004  necitlivě vypadnou z  rutinního  seznamu jubilantů například
devětadevadesátiletý  JUDr. Ing. Jaroslav ANDĚL ( 30. III.),  nebo osmadevadesátiletý
pan  Stanislav  STEINBAUER  ( 21. IV.). 
Dalším nedobrým  úkazem jsou kusé  zprávy o hospodaření  KPV ČR,   bez  zveřejnění
výnosu za  každoročně  vybírané poplatky; v  odhadované výši 1,5 milionu Kč ( členské
příspěvky  a  peníze za dopravní známky );  včetně   způsobu  jejich  použití.
Nové ústředí  KPV ČR  teď nakročilo  správným  směrem,  proto  hodně zdaru !

                                          Doplňující informace.      
  1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
       osob ( například  příjmení  DROBNÝ,  KAVALÍROVÁ )  a  institucí
nebo  podle 
        klíčových slov na titulních stránkách zpravodajství www.volny.cz/doklad-hubalek,
       
například 12. dubna 2004.   
  2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.