22. IV. 2004
JUDr. František HOFFMANN,  předseda  Kontrolního  výboru  hl. m. Prahy,  by měl
vyvodit patřičná opatření ke svéráznému hospodaření Dopravního podniku Praha a.s.