Metro = kapela + peníze : věrohodnost = žádost = kontrola ...... 22. IV. 2004
  
 Ušetřily  by se  čas i  pochybnosti,  kdyby paní  Michaela  KUCHAŘOVÁ hned .....
.
Příležitost  a  nepřehlednost  jsou  živnou půdou  pro  korupční jednání,
zejména v mnohočetných společenstvích. 
K tomu může směřovat zatímní postup Dopravního podniku Praha a.s.,
ohledně  koncertu  bluesové zpěvačky  a její kapely,  při slavnostním znovuotevření
alespoň  částečně  zrekonstruované  stanice  metra  Florenc  
Další  informace  podává  tato včerejší žádost :

Žádost ve věci veřejné                                          Praha středa 21. dubna 2004


JUDr.  František  HOFFMAN,  předseda  Kontrolního výboru hl.m. Prahy
Č.j. MHMP/174038/2003  z 28. ledna  2004  =  hudba ve stanici metra  Florenc

Vážený pane předsedo,

     děkuji za Vaši lednovou odpověď, se sdělením generálního ředitele Dopravního
podniku hl. m.Praha, a.s.   

     Avšak  ing. Milan HOUFEK  zřejmě pomíjí  dosti  závažnou souvislost, kterou 
bylo dvojí  předchozí   ignorování  dotyčného dotazu.  Nehledě na to,  že  pražský
dopravní  podnik  zaměstnává v   placené   funkci  svou  tiskovou mluvčí.  K tomu
se  pan  generální  ředitel  nevyslovuje?
 
    Ušetřily  by  se   čas i   pochybnosti,   kdyby  paní   Michaela  KUCHAŘOVÁ  
hned  informovala  také o  peněžních  výdajích  na  zmíněnou  akci.  Nebo  kdyby  
v  přiměřené  době  odpověděla  už  na  prvotní  dotaz. 

     Vzhledem  k  tomu  žádám,   abyste   kontrolně   nechal  ověřit  :
1/  Tvrzení o nízké nákladovosti hudebního vystoupení bluesové zpěvačky Sharon 
     LEWIS  ve  stanici  metra  Florenc. 
2/  Jaká  opatření   vyvodil   pan  generální ředitel HOUFEK  z  toho,  že  tisková 
     mluvčí pracuje  popsaným  způsobem ? Tím spíš,  že svou  nečinností  dvakrát  
     porušila   zákon   č.106/1999 Sb.   o  svobodném   přístupu   k   informacím. 

     S pozdravem a s přáním lepších dní       =        podpis:

                                                                            Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz      


                                         Doplňující informace. 
 1/ 
Výše uvedenou žádost  jsem předal  podatelně Magistrátu hl. m.Prahy ve středu
         21. dubna 2004, po 15:00 hodin
.
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí
nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství
      
www.volny.cz/doklad-hubalek.  
  3/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1.
ledna 2003už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.
  5/  Platové ohodnocení  za  činnost  paní  tiskové mluvčí  neznám.  Mohu je však
       přibližně  vřadit  podle  tabulky o  mzdách  v generálním ředitelství pražského 
       dopravního podniku, za běžný kalendářní měsíc :
              
a/  generální  ředitel             =    178 592,40 Kč
               b/  bezpečnostní ředitel g.ř.  =     47 522,16 Kč
               c/  vedoucí odboru  g.ř.       =     59 371,20  Kč
               d/  vedoucí oddělení g.ř.      =     48 140,40  Kč
               e/  řidič osobního vozu g.ř.   =     27 074,88  Kč
               Litr  polotučného  mléka  se  kupuje  za  cenu  cca 13 Kč.
       Platový  stupeň  pro   tiskovou  mluvčí   generálního  ředitelství  pražského
       dopravního  podniku  lze s největší pravděpodobností zařadit mezi uvedené
       body   e/    až     c/.

       Obšírnější tabulku zveřejnily HALÓ noviny,  v sobotu 14.
února 2004 na straně 2;  
       aniž  by  později  přinesly  jakoukoli  tiskovou  opravu  těchto  sdělení.