MZ ČR : infekce : prevence = formalismus + odmítnutí ............................ 21. IV. 2004
  
Ovlivnila časová tíseň odstupující ministryni, že podepsala zavádějící tvrzení těch, kteří nejdříve ....
Ovlivnila časová tíseň odstupující ministryni, 
že podepsala zavádějící tvrzení těch, kteří nejdříve vůbec neodpovídali na opakovaný 
podnět k žádoucí zdravotnické osvětě  
Ať tak, či onak, ministryně zdravotnictví,  
MUDr. Marie SOUČKOVÁ  se  snažila o vyřízení maxima,  v množství úkolů  svého
posledního funkčního dne,  středy 14. dubna 2004.   
Ministr kultury,  Pavel  DOSTÁL,  přesně vyjádřil to,
co jsem se  domníval  už  během  loňského roku, po zkušenostech  s  " úřadováním "
aparátu Ministerstva zdravotnictví ČR  (MZ ČR)  » Za  zády  ministryně  se  dělají
rozhodnutí, která ji ve svém důsledku diskreditují « 
( deník  PRÁVO, středa 14.
dubna 2004, str.3 ). 
Setrvačnost a formalismus jsou nosnou myšlenkou odpovědí z MZ ČR,
které  neberou v  úvahu   běžné skutečnosti,   jak se s nimi  každodenně  setkáváme, 
hlavně v  prostředcích  hromadné  dopravy.  
Proto je nepravdivé tvrzení o účinné zdravotnické osvětě v ČR, 
pokud  chceme  věřit  svým  očím,  dalším  smyslům,  i  rozumu -   spíš  než  alibismu
úředníků, kterým jsou lhostejní lidé kolem, i ti, co podstupují chemoterapii,  a  nemají
sílu napomínat neukázněné kašlaly.
Protikladem je letošní mediální osvětová  kampaň v USA,  
která žádá lidi, aby si při kašli a kýchání zakrývali ústa i nos ( zpráva ČTK z 30. III.
2004,
11:37 hodin ).
Každého uvažujícího člověka napadne,
že stát s  nejrozšířenější   internetovou  sítí,  i s tradiční  tržní ekonomikou,  přistupuje 
k  co   nejúčinnější   starosti  o  zdraví   svých  občanů,   jinak   než   ČR.
Rozvoj   všech   lidských  společenství   je  zákonitě  závislý  na  všeobecném
zdravotním   stavu  a   pracovních  schopnostech.  Jenže doma bývá málokdo
bývá  prorokem,   jak  svědčí  následující  zdvořilé  odmítnutí

                                       Doplňující informace:      
  A/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí
nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství
      
www.volny.cz/doklad-hubalek , například 4.dubna 2004.  
  B/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  C/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1.ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.