Metro = potopa + hudba + mluvčí = mlčení + výsledek ............................ 18. IV. 2004
 
Až kontrolní výbor hl. města Prahy naznačil, o čem  mlčí  placená  mluvčí  Dopravního podniku.
Husté tlačenice komplikovaly otevření stanice pražského metra Florenc,
po zničující povodni v srpnu 2001. Do toho dosti neuváženě hlučela  kapela moderního 
stylu.  Vznikla tím  značná  vřava,  kterou ukazovaly nejenom televizní  zprávy,   ale též  
noviny  následujících  dní.
Nikdo  však  neřekl  to  podstatné   » za  kolik « ?
Nepověděla  to ani  příslušná  tisková  mluvčí  Dopravního podniku  Praha,   Michaela
KUCHAŘOVÁ.   Nezeptali se,   bohužel,   ani  moderátoři a  reportéři  zúčastněných
sdělovadel. 
Místo  toho,  abych  si  oddechově  jezdil  po světě,  
nebo si  pochlebováním  a  občanskou " slepotou " vysluhoval  společenskou  i  finanční  
přízeň  mocných,   či   nekonfliktně  trávil  čas  na  univerzitě  třetího věku,  zase jsem se
" stěžovatelsky "   ozval.    Jenže  za  svou  funkci  placená  tisková  mluvčí  Dopravního 
podniku  dodnes  mlčela  a  mlčí;  a to  ke  všem  dosavadním dotazům.

Prvotní dotaz  k  DP Praha,  ze  dne  24. října 2002:
 Dotaz ve věci veřejné                                               Praha čtvrtek 24. října 2002

 DOPRAVNÍ   PODNIK   HLAVNÍHO  MĚSTA   PRAHY
 
Věc: Metro = hudba při zprovoznění stanice trasy C = Florenc

    Sdělovací prostředky informovaly,  že při opětovném  zprovoznění  stanice metra 
 Florenc
 účinkovala zahraniční hudební skupina.Nikdo však nehovořil, jestli to byla 
 akce neplacená, nebo za honorář ?
    Proto  považuji   za  potřebné,   abyste   upřesnili   tuto  podstatnou  skutečnost,  
 s  doplněním,  kdo  a  podle  čeho  rozhodl  právě  o  takovém  způsobu  ozvučení 
 ( nebo ohlučnění ?) prostoru  přeplněného  povětšinou  spěchajícími  lidmi ?
    S pozdravem a s přáním úspěšné práce               Bohuslav HUBÁLEK (adresa).

  Bezvýsledná  urgence ze  3. března  2003:
  Urgence dotazu                                                        Praha pondělí 3. března 2003

      DOPRAVNÍ   PODNIK   HLAVNÍHO  MĚSTA   PRAHY
     
Věc: Metro = hudba při zprovoznění stanice trasy C = Florenc

     Před více než čtyřmi měsíci jsem vám poslal dotaz, jehož přepis následuje hned 
 za těmito řádky. Zatím jsem na něj nedostal odpověď.  Možná,  že jste odpověď 
 poslali obyčejnou poštou. Proto žádám o průkazné doručení, ať už doporučeným 
 dopisem, nebo elektronickou poštou na adresu  b.hubalek@volny.cz  .
    
Současně mi sdělte,  proč na svých internetových stránkách nemáte jakoukoli  
 kontaktní e-mailovou adresu vašeho podniku ?  Dokonce tam  nejsou  ani  údaje 
 k tiskové mluvčí.  Když jsem  zmíněné adresy chtěl  zjistit  na telefonním čísle pro
 informace, tvrdili,  že  je  nemají,  a že je  neznají ! 
     S  pozdravem  a  s  přáním  lepších dní         Bohuslav  HUBÁLEK  (adresa).

Stížnost ke  Kontrolnímu výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy = 8. XII. 2003
( ohledně  financování  hudební  produkce  v  pražském  metru ):
Stížnost ve věci veřejné                                           Praha úterý 15. dubna 2003

 KONTROLNÍ   VÝBOR    Zastupitelstva  hl. m. Prahy
 
Věc: Dopravní podnik  hl. m. Prahy  a  hudební  produkce

     Buďte tak laskavi a na základě kontroly vyvoďte příslušná opatření.  Nejenom 
 v podstatě samotné události, na kterou jsem se doposud marně ptal v Dopravním
 podniku,  ale i v tom,  proč adresát ignoruje ustanovení zákona  č.106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím.
     Místo popisného vysvětlování následují  texty  původního dotazu, ale i urgence, 
 kterou jsem  3. března  2003  žádal  o  odpověď .  Opět  bez  patřičné  odezvy.
     S pozdravem a s přáním úspěšné práce          Bohuslav HUBÁLEK  (adresa )          

Odpověď předsedy Kontrolního výboru ZHMP = doručená  3. II. 2004,
oznamuje   pouze  informaci  od  generálního ředitele DP Praha. Nezmiňuje se o tom,
že bude ověřena její věrohodnost, v souvislosti s podobnými výdaji, z dotyčné doby. 
Tím spíš, že alibisticky uzavřené povodňové odpovědnosti  budou znovu prošetřovány, 
 na příkaz nejvyšší státní zástupkyně, Mgr. Marie BENEŠOVÉ = podle informací ze dne
15. dubna 2004, např. deník PRÁVO, str. 4, redaktor Pavel BLAŽEK.
Tento týden chci znovu požádat o prověření dokladů o zmíněné hudební produkci,
neboť  odpověď  na mou stížnost ze dne 8. prosince 2003  neobsahuje  kontrolní důkaz.  
Škoda,  že mnozí občané sice hovoří o  svých  pochybách a  podezřeních,  aniž  by 
 se  však  sami  odhodlali   jednat   občansky
a   vlastně   i   lidsky.
                                       Doplňující informace.      
  1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
       osob ( například Ing. Milan HOUFEK, gen.ředitel DP Praha ) a institucí
nebo podle 
        klíčových slov na titulních stránkách zpravodajství www.volny.cz/doklad-hubalek.   
        V  tomto  případě  od  data  27. září  2002.  
  2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.