Justice = činnost : nacismus + komunismus = Rakousko = vzor ...... 14. IV. 2004
  
Přes rok a půl se v ČR odkládá trestní oznámení proti popírání zločinů režimu KSČ, §261a tr.zákona.

Deník  PRÁVO,  pátek  9. dubna  2004:
  
( doslovný přepis zveřejněné zprávy )
 Rakušan podnikající v ČR stíhán kvůli nacismu.
    Rakouský občan Franz Swoboda, jenž podle německého Lexikonu pravicového
 extremismu v Břeclavi provozuje počítačovou firmu a nakladatelství Orion, se bude
 muset před vídeňským soudem  odpovídat z  obhajoby  nacismu. Swobodovi  hrozí
 až 10 let. Upozornil na sebe internetovými stránkami, jež popírají holocaust a masové
 vyhlazování.   Plynové  komory  označil  za  " osvětimskou lež ".                (ČTK)

Je  to  průkazný  vzor  pro  justici  ČR.
         ( Doprovodný komentář = B. Hubálek )
   Vyšetřovatelé Policie České republiky  i příslušná  státní  zastupitelství,  zabývající
se porušováním  § 260 až  261a   trestního  zákona ,  by  svou  prací  měli  nejenom   
eticky  vnímat  prožitá  utrpení  obětí  a  odpůrců   nacismu  i  komunismu,   ale také
profesně  ctít  platné zákony  =   tím  spíš,  že  je  to  důsledná   praxe,  nejenom 
ve  státech  Evropské  unie.

    Zatím se tak v České republice neděje. Průkazným dokladem je  trestní oznámení
z 27. září 2002  proti  deníku  KSČM = HALÓ noviny = za veřejné popírání zločinů
režimu   Komunistické strany  Československa  (KSČ).   Zatím  všechny  dosavadní
stupně trestního řízení případ odložily a  nehodnotily tento skutek  ani jako přestupek 
proti  zákonu !
    Případ  nyní zkoumá  Nejvyšší státní zastupitelství v Brně,  pod spisovou značkou
1NZn 578/2003.
....
....
                                       Doplňující informace.    
  1/   Výše uvedený text je přílohou k informativnímu doporučenému dopisu, z 13. dubna 
        2004,  pro paní nejvyšší státní zástupkyni, Mgr. Marii  BENEŠOVOU, s uvedením
        příslušné spisové značky :
        Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,
            posílám text internetového sdělení, které se týká dosavadního přístupu k  § 261a 
        trestního zákona, jak ho projevili vyšetřovatelé Policie ČR v Praze 1, ale i Obvodní 
        státní zastupitelství pro Prahu 1,  Městské státní zastupitelství v Praze, Vrchní státní
        zastupitelství v Praze.  Bohužel, dotyční jednají pod vlivem  nemístné  shovívavosti,
        nejenom  bez  zřetele  na  průkazná  fakta  o  nedávné minulosti,  ale  i  bez  zřetele 
        na   právní   souvislosti;  nehledě  na  nesporně  příznivější  společenské  postavení 
        i hmotné podmínky, než by měli  za režimu,  jehož  zločiny  však nyní ospravedlňují 
        svými  stanovisky.
           Prosím Vás, abyste o tom promluvila na pracovních shromážděních, a poukázala
        na publikaci  ÚDV ZK =  Sešity 9, Československá justice v letech 1948-1953 
        v dokumentech, díl II. 
Na straně 25 se dočtou, jak vládní nařízení č.22/1953 Sb.
        odpíralo "nepřátelům" i minimální starobní důchod.  Na str. 83  pak říká nechvalně
        proslulý JUDr. Karel URVÁLEK, k případu Rudolf SLÁNSKÝ, s jedenácti
        popravami = " ....  Byli  jsme  hanebně  oklamáni, zataženi do  špinavé hry,
        poznamenáni na celý život. 
....  skutečnost,  že  jsem  figuroval   při  tomto 
        procesu  ....   znamená   osobní   tragédii,   kterou  ponesu  v  sobě  po  celý 
        život.   .... ".

           
Je třeba dodat něco důležitého. Tak jako  tehdy  mohl  a  měl  dr. URVÁLEK  
        slyšet a vnímat  zprávy  BBC,  Hlasu Ameriky,  Rádia Svobodná Evropa, mohou 
        dnes  všichni  váhající  policisté a  pracovníci  justice daleko snadněji vědět a znát 
        pravdu. Průkazná svědectví jim podávají  původní dokumenty Státního ústředního 
        archivu v Praze, ze kterých také čerpají vyšetřovatelé a dokumentaristé ÚDV ZK.
          
S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK(podpis a adresa)
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle  rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí
nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství
      
www.volny.cz/doklad-hubalek.   V  tomto  případě  od  data  27. září  2002.  
  3/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002,  rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.