ČT + JANEČEK : pluralita + zákon = zanedbávání = urgence ................. 27. III. 2004
Přetrvávají dlouhodobá  poškozování  plurality ve vysílání ČT, ale i další prohřešky ...
.....
Urgence ve věci veřejné                                         
Praha pátek 26. března 2004

Pan  Jiří  J A N E Č E K,  generální  ředitel  České  televize
Věc:  Pluralita   témat,   autorů   a   účinkujících  v   České  televizi

Pane generální řediteli,

    před více než sedmi měsíci, 19. srpna 2003,  převzala  podatelna  České televize
Vám  určený dotaz. Týkal se toho,  jak  Česká televize  zabezpečuje  a  kontroluje 
pluralitu   témat,   autorů   a   účinkujících.  

    Dotyčná   problematika,   zatím   nedůsledně  řešená,  však  úzce  souvisí  s  tím,
co  Vám   jednoznačně   ukládá   zákon   č. 483/1991 Sb. o  České televizi. 

    Opak  znamená  porušení  závazné  právní   normy  a  případné  soudní   řešení, 
v zájmu obrany  občanské veřejnosti  před  manipulacemi  elitářských  a  vlivových  
uskupení. 

    Přesto můj dotaz zůstává bez odpovědi,  navzdory závažnému tématu, i uplynulé 
době.  Proto  Vás  žádám  nejenom o  zodpovězení  vznesených  otázek,  ale  také 
o  sdělení,   jaká  opatření  v  tomto  směru  činíte  =   obecně,   i   vůči   těm,  kteří 
zodpovídají  za   svérázné    nevyřizovaní     převzaté   korespondence. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz      


                                       Doplňující informace.
 1/  Výše  uvedenou  urgenci  jsem  předal  podatelně ČT, v  pátek,  těsně  po 11:30 hodin;
       průkazně,  stejně jako  žádost z 19.VIII. 2003, dosud nezodpovězenou.      
       Více  než   deset  roků   marně  usiluji  o  vyváženou   pluralitu   témat,  autorů  
      i  účinkujících,  ve   všech  pořadech  veřejnoprávních   médií.  Zejména  však 
      v diskusních  o  věcech obecného zájmu;  aby  doposud  opomíjené  osobnosti 
      z obcí, i z  centrální sféry, dostávaly spravedlivý  prostor, v  nezmanipulované
      soutěži  argumentů  i  názorů.   Aby věci a  vztahy  byly  průhledné,  průkazně
      doložitelné,   bez   skrytých   machinací.
      Je  pozoruhodné,   kterak  glorifikovaní   intelektuálové  i  pragmatici,  stejně
      jako tzv. hlídací psi demokracie, atp.,  ignorují důležitý předpoklad pro tvorbu 
      široké  základny  lidí,  perspektivních  pro  rozličné úkoly  veřejné  správy;  té
      nynější,   i   té  budoucí. 
  
 2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
       osob a  institucí ( například příjmení
MATHÉ, PUCHALSKÝ ),  nebo podle  klíčových  
       slov
  na titulních stránkách  zpravodajství 
www.volny.cz/doklad-hubalek.  
  3/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002, rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.