Rada ČRo = stížnost : beseda + prezident ČR + moderátoři ................ 27. III. 2004
Předseda  Rady ČRo oznamuje, jakým způsobem průběžně řeší  stížnost z 15. III. 2004.    
    Rada ČRo mi poslala dva e-maily = 22.+ 23. III.= ohledně stížnosti z pondělí 
15. března t.r. Předmětem  stížnosti  bylo vynechání odpovědi  na  kritický dotaz
posluchače   z  Ostravy   k   prezidentovi  ČR,  prof. Ing. Václavu  KLAUSOVI, CSc.
    
E-mail předsedy Rady ČRo, ze 23. března, obsahuje podrobnější stanovisko,
proto ho zveřejňuji.  Také  pod jeho vlivem jsem se rozhodl  urgovat své žádosti
ohledně  plurality  veřejnoprávních  médií. V tom spočívá  jeden z  hlavních klíčů  
k plné a srozumitelné službě občanům, bez balastních, čas ukrádajících informací.  
    Každému by  mělo  být  jasné,  že  kdyby  všichni  ti   » rozhlasáci  « pracovali 
na  předepsané úrovni, kvalitnějším výkonem a  pod  náročným vedením, bylo by  
méně kontrolních přešetřování.  Jenže to se  " kolegiálně  i  státotvorně "  nestává. 
    
.... Elektronický dopis předsedy Rady ČRo, z 23. března 2004.
Vážený pane Hubálku,
    Rada Českého rozhlasu se Vaším podnětem bude zabývat a z tohoto důvodu
si vyžádala od Radiožurnálu kopii zvukového záznamu Vámi zmíněného pořadu.
Rozhodnutí v této věci očekávejte prosím  po zasedání Rady Českého rozhlasu,
na jehož programu bude zařazeno jednání o Vaší stížnosti.  Informaci  dostanete
prostřednictvím e-mailu.
    Rada  ČRo  kontrole  plnění   veřejné    služby  věnuje  intenzivní   pozornost.
Hodnocení  vysílání  jednotlivých  stanic  Radou  a  zhodnocení  plnění   veřejné
služby  bude  i   předmětem   Výroční zprávy   Rady ČRo  o  činnosti  Českého
rozhlasu  za  rok  2003,  která po jejím  projednání  bude zveřejněna  začátkem
dubna na internetových stránkách Rady. 
    S pozdravem Richard Seemann, předseda Rady Českého rozhlasu.
                                       Doplňující informace.        
  1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a institucí ( např.
Josef HAVEL,  Václav KASÍK , Petr NOVÁČEK,   Jan POKORNÝ  ),  
        nebo podle  klíčových slov  na  titulních  stránkách  tohoto  zpravodajství. 
  2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1.ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002, rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.