ČRo + KASÍK : pluralita + zákon = úhyby + porušování .......................... 27. III. 2004
  
Generální ředitel ČRo se  soustavně vyhýbá zásadní odpovědi,  proč nedůsledně ...

Urgence ve věci veřejné                                             
Praha pátek 26.března 2004

Ing.  Václav   K A S Í K ,  generální  ředitel   Českého rozhlasu
Věc:  Pluralita   témat,   autorů   a   účinkujících   v   Českém rozhlasu

Pane generální řediteli,

    soustavně  se   vyhýbáte   zásadní  odpovědi  na  všechny  moje předchozí dotazy, 
včetně objasnění, proč Český rozhlas nedůsledně zabezpečuje a kontroluje pluralitu   
témat, autorů  a  účinkujících. Tím spíš, že by k tomu mohl využívat vlastní digitální
zdroje =  mzdovou a programovou evidenci.  Obdobně obcházíte konkrétní stížnosti
na prohřešky  zaměstnanců  ČRo  proti  administrativní  i   žurnalistické  etice.

    Dotyčné   problematiky,   zatím   nedůsledně  řešené,  však  úzce  souvisejí  s  tím,
co  Vám   jednoznačně   ukládá   zákon   č. 484/1991 Sb. o  České rozhlasu. 

    Opak  znamená    porušení    závazné   právní   normy  a  případné  soudní  řešení, 
v zájmu obrany  občanské veřejnosti  před  manipulacemi  elitářských a  vlivových
uskupení. 

    Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2002,  parlamentní tisk
Poslanecké sněmovny,   z  loňského  podzimu,   číslo 441,    už  tradičně  neobsahuje 
mnou  požadovaná  upřesnění. 

    Proto  Vás  žádám o  jasnou  odpověď na výše zmíněné skutečnosti,  včetně toho,   
jaká opatření v tomto směru  činíte  =   obecně,   i vůči   těm,   kteří   zodpovídají
za   prohřešky   proti  administrativní   i   žurnalistické  etice. 

    S pozdravem a s přáním lepších dní 

                                                                           Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                       e-mail = b.hubalek@volny.cz      

.... .........

                                        Doplňující informace.        
 1/   Výše  uvedenou  urgenci  jsem  předal  podatelně  ČRo,   těsně  po 12:30  hodin.  
       Je charakteristické, že na mediálním semináři 3. února 2004 generální ředitel ČRo  
        mlčel k přímo  položené  otázce,  ohledně  plurality  v  ČRo.  Tématu  se  nedotkl  
        ani  ve  svém  delším  projevu,
 v   odpolední  části.  
        Podrobnější informace o semináři  jsou  v  tomto  zpravodajství  ze 7. III. 2004.
  2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a  institucí ( například příjmení
MATHÉ, PUCHALSKÝ ),  nebo podle  klíčových  
        slov
  na titulních stránkách  zpravodajství 
www.volny.cz/doklad-hubalek. 
       
 
  3/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.  
  4/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1.ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002, rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.