PALACH Jan : pieta + poškozování = nejasnosti : zodpovědnost ......... 22. III. 2004
 
Pamětní  deska  s  podobenkami  Jana  PALACHA a  Jana  ZAJÍCE,  uložená  Společností ....   
..
DOPORUČENĚ

Dopis ve věci veřejného zájmu                                      Praha sobota 20. března 2004

Společnost  Jana Palacha,  pan Lumír HORÁK, Havlíčkova 33,  277 16 VŠETATY

Vážený pane předsedo, 
 
  
  pamětní  deska  s  podobenkami   Jana  PALACHA   a   Jana  ZAJÍCE,  uložená  vaší 
Společnosti do tradičního pietního místa v  Praze1,Václavském náměstí  ( 26.VI.2003 ),
trpí  osudem  předchozích roků. 

    Místo  mizejících  podobenek, i  břízového  kříže  s ostnatým drátem, se tam nedávno 
objevila 
nepatřičná  cedule od jakéhosi Ing. SVÍTKA; v nemalých rozměrech 60x40 cm: 
   
      Bylo by dobré,  kdybyste průběžně zaujímali  stanoviska  a  informovali  veřejnost 
 o podstatných skutečnostech.  Třeba i prostřednictvím vyžádané odpovědi ( opravy )
 v  Lidových novinách,  které bez vaší odezvy převzaly úvahu MUDr. Miroslava MACKA,
 
která nejdříve zazněla 2. dubna 2003  na internetu  viditelny-macek.cz  = 
     " ...  -  militantní  mladý komunista  Jan  Palach,  po kterém jsme pojmenovali 
     pražské  náměstí  v  době,  kdy  jsme  jiná  náměstí,   pojmenovaná  po  jiných
     komunistech,  přejmenovávali.  A to jenom proto,  že to neměl v  hlavě docela
    v pořádku,
…˝ .
    Nejenom kvůli ceduli  Ing. SVÍTKA je třeba vědět, kdo je přímo zodpovědný za toto 
pietní místo, tedy i za jeho údržbu.S tím souvisí i zřejmá spoluúčast Sdružení politických 
vězňů 1948-1989 ( předseda p.
Stanislav  STRÁNSKÝ ), o čem  svědčí už dříve uložená
deska,  věnovaná  obětem  komunismu. 
    Vaše publikační  možnosti by posílila spolupráce s Gymnáziem Jana Palacha s.r.o.,  
Praha1 Senovážné nám.17, nebo Gymnázium Jana Palacha, Mělník,  Pod vrchem 3421. 
Obě gymnázia vydávají vlastní internetové stránky, kde o ničem podobném není zmínka.
Věřím,  že  jistě by se  tam  našli  studenti,   kteří  by  vám  pomohli se  zveřejňováním
potřebných  informací.   
     Jako věcný, ale i historicko-archivní doklad, by mělo být známé,  kteří lidé a  kolik  
peněz  má  podíl  na  vzniku a  na   průběžné  existenci  tohoto  pietního  místa. 
     Vodítkem může například být Kniha o Kosti,  v níž historik 
Josef  PEKAŘ  věnoval 
velikou  pozornost  pracovním  hodnotám  a  vztahům   doby už  dávno  minulé. Díky
svědomité evidenci tehdejších písařů i písmáků, kronikářů.  

     Předem děkuji za Vaši odpověď.   S pozdravem 

                                                                                 Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                              www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                       190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                            e-mail = b.hubalek@volny.cz
Stejnopis, k vyjádření =
1/ SBPV 1948-1989
2/ Lidové noviny

..
                                       Doplňující informace.  
 
1 / Symbolické odhalení pamětní desky se mělo uskutečnit na Václavském náměstí  až
        v  předvečer 14. srpna  2003,  podle  předběžných  informací.

 
2/  Doporučené dopisy Společnosti Jana Palacha a Sdružení bývalých politických vězňů
       1948-1989  byly  odeslány   v  sobotu  20. března 2004. 
       Stejnopis   Lidovým  novinám   byl  postoupen  elektronickou  poštou,  souběžně 
       s  uvedením  této  stránky  na  internet  =  v pondělí 22. března 2004.
  3/  Josef  PEKAŘ
=   Kniha o Kosti  =  nakladatelství  Český spisovatel,  v roce 1970.  
  4/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
       jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.
  5/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
       Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
       z roků 2000-2002, rovněž v záhlaví  úvodní stránky.