NSZastupitelství : HALÓ noviny + » jáchymovská lež « : EU = podnět .... 22. III. 2004
Státní zastupitelství neberou  zřetel  na  praxi  justičních orgánů  ve  státech  EU,  které  důsledně  stíhají
hlásání     »  osvětimské  lži  « .
DOPORUČENĚ + DODEJKA                                             Praha sobota 20. března 2004

Nejvyšší státní zastupitelství, JUDr. Lumír CRHA, náměstek pro věci trestní
Věc: 1NZn 578/2003  =  HALÓ noviny  =  doplňující  podnět.

Vážený pane náměstku,

   všechna  státní zastupitelství  ve svých odmítnutích  nebrala zřetel =  neuváděla = 
důvodný příměr oznámeného porušení  § 261a   tr.zákona  o  » jáchymovské lži «,  
k praxi  justičních orgánů  ve státech Evropské unie,  které  důsledně stíhají  u nich 
běžnější projevy nacistické propagandy a nostalgie, známé jako » osvětimská lež «.
   V  těchto případech pak,  ve  slušné společnosti,   neplatí   pseudohumanistické 
pojetí   svobody  projevu,  neboť se  skutečně   jedná   o  hlásání   nestoudných 
a    nelidských   lží.    
   Jejich   postupné   tolerování  by  znamenalo  destabilizaci  platných   právních
i  etických   norem  a  škodlivé  narušování   dobrých i obecných jistot   lidského 
soužití.
   Proto Vás žádám,  aby  Nejvyšší státní zastupitelství  přihlédlo k  justiční praxi 
Švýcarska a států Evropské unie, jejímiž členy bude i naše Česká republika, už za
necelé dva  měsíce.
   Tím spíš, že hlasatelé  »jáchymovské lži« v HALÓ novinách odmítli mimosoudní,
tiskové řešení; bohužel podle účelově "obrozeného" komunistického pojetí svobody   
slova a  politické  soutěže názorů.   Vědomě  a  s   očekáváním   porušili  zákon.

    S pozdravem a s přáním úspěšné práce  

                                                                            Bohuslav   HUBÁLEK
                                                                      www.volny.cz/doklad-hubalek 
                                                                  190 00  PRAHA 9  Českolipská 19
                                                                      e-mail = b.hubalek@volny.cz      
P.S.
Letmo vzpomínám  Ciceronovu řeč v Senátě
římském,   i   na   příležitostně   platný   citát: 
» Quo usque  tandem  abutere, Catilina,  patientia  nostra? «.   

.........
........
                                      Doplňující informace.  
 
1/ Doporučený  dopis   s  dodejkou   byl  odeslán   Nejvyššímu  státnímu  zastupitelství  
      v  sobotu  20. března 2004. 
  2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
      jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.   
  3/ Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
      Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
      z roků 2000-2002, rovněž v  záhlaví  úvodní stránky.
  4/ CATILINA Lucius Sergius (108-62 př.Kr.) = římský politik, populista s rozmařilým
      životem, zosnovatel  pučistických  spiknutí. Padl v bitvě.  
      CICERO Marcus Tullius (106-zavražděný 7. XII. 43 př. Kr.) = proslulý římský politik,
      Catilinův   důsledný  odpůrce   a   vynikající  řečník,  často  připomínaný  právě  výše
      citovaným výrokem:
           » Jak   dlouho   ještě   budeš,  Catilino,   zneužívat   naši  trpělivost ? «