Rada ČRo  : stížnost = netečnost : ČRo + KASÍK ......................................... 15. III. 2004
Rada Českého rozhlasu  neodpovídá a toleruje porušování zákona o Českém rozhlasu. 

Stížnost ve věci veřejné                                                        Praha  pondělí 15. III. 2004
 
 
Rada   Českého  rozhlasu
Urgence: Svobodné informace. 
 
Dobrý den, dámo a pánové,
 
   ačkoli sleduji internetové stránky Rady ČRo, nezaznamenal jsem, že byste projednávali
mou stížnost na generálního ředitele ČRo, Ing. Václava KASÍKA. Tu jsem
poslal elektronicky,  
před měsícem,  13. února 2004.  Znovu ji předkládám,
   v příloze tohoto e-mailu. 
   K podobnému  nevyřizování  docházelo i dříve, ale přecházel jsem to,  vzhledem k sílícím 
zdravotním potížím. Díky úspěšné operaci mohu teď plně reagovat proti výskytu nedůstojné
 " státotvornosti ",  cíleně prosazované v médiích  a ve zmanipulované veřejnosti,  už během
roků 1945 - 1948.
   Byla to zejména  tzv. láska k Sovětskému svazu, k soudruhu STALINOVI. To vše spojeno
s " nevidomým "   mlčením  o   hrůzných  zločinech  jeho  režimu,  i  mimo  hranice  SSSR.
          Výsledky jsou  známé, takže  proč  nyní  náznaky  obdobné  recidivy, 
                          v   České   republice,    na    prahu   21.  století ? 

    S pozdravem a s očekáváním patřičného řešení
 
                                                                                     Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                           190 00  PRAHA   9   Českolipská 19
 
P.S.  Všichni ti, kteří spoluúčinkují na návratu totalitních praktik, by také
         měli  vnímat  širší  poučení,  i  z  pokladu  národního   písemnictví.  
         Už   při  školní  četbě,   po  následujících verších,   vždy zaznívala   
         patřičná   otázka      »  Co  tím  chtěl  básník  říci ? «  = 
                             » ....  Dřevo ukradl jsi v panském lese -
                                       komu   děláš  z  něho koryto ?
                                      " Dědovi; - již se mu ruka třese,
                                        nádobí  už  všechno  rozbito. "
 
                                     " Nauč mne to! " -  " Vida kluka,
                                        nač by tvá to ruka uměla ? ! "
                                     "  Až se tobě třásti bude ruka,
                                        korytoti    synek  udělá ! " ....    «
            (  Balada  Dědova mísa = Jan  NERUDA =  Knihy Veršů, 1868  )
========================================================================
* = bezpráví  a  nesvobodu =  v současném případě = moje poznámka.
...
                                   Doplňující informace.  
  
1/
 Urgence byla odeslána elektronicky  Radě  Českého rozhlasu =  souběžně  s jejím
          zveřejněním.
    2/  Přímá  souvislost  je  s  informací, zde zveřejněnou = 13.  února 2004. Možné
         návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku  pojednávaných  osob  
         ( např.
KASÍK Václav  )  a institucí, nebo podle  klíčových slov na titulních stránkách 
          zpravodajství
   www.volny.cz/doklad-hubalek. 
    3/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací. 
    4/ 
Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
         Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002, rovněž v záhlaví  úvodní stránky ( také k promlčenému podvodu ).