Rozhlas + televize = poplatky : občan = JUDr. VOLMUT = názor  ...................... 7. III. 2004
K návrhu poslance Petra Plevy/ODS o všeobecném poplatku za rozhlas a televizi
    Zajímavý a  diskutovatelný  názor  občana  o  financování médií  veřejné služby.
     JUDr.  Jiří  VOLMUT   z  Prahy 6  poslal  30. ledna  do deníků  Metro PRÁVO  svůj názor 
k poslaneckému návrhu zákona o všeobecném poplatku za rozhlas a televizi. V oslovených 
novinách nebyl zmíněn. Rovněž mně poskytl jeho stručný  text,  z něhož vybírám to zásadní:
... Nechápu, jak s takovým návrhem mohla přijít právě strana konzervativně-liberální.
Četl jsem leccos o  konzervatismu a  liberalismu,  a něco o tom vím.  Ale nikde jsem se
nedočetl,  že by občan měl být  nucen  platit za služby,  které nechce,  neobjednal si je
a neodebírá je. Naproti tomu by taková zásada snad mohla obstát v totalitním myšlení,
ve spojení se slovy: " my všichni" , " každý z nás ".
    
    Demokracie  uznává  právo  menšinových  skupin  občanů  na   "jinakost"   ( kupř.
 homosexuálů ).   Proč by neměla uznávat právo na  "jinakost" občanů,  kteří nemají 
a nechtějí mít televizi ?
   Slyšel jsem nedávno relaci Českého rozhlasu 6, že systém placení poplatků za televizi, 
který je nyní  navrhován,  má v  rámci  Evropské unie  pouze  Řecko.  Tam je alespoň
umožněno tomu,  kdo nemá  televizor, 
napsat  čestné  prohlášení  s úředně ověřeným 
podpisem,   že  nemá  televizor a  že  souhlasí  s  případnou  kontrolou  ve  svém bytě.
   
Po tomto názoru, který je shodný se zkušenostmi oficiálního účastníka semináře v PSP ČR,
pana   Wernera  RUMPHORSTA,    jsou  řečeny  další  totožné  postřehy  o  vhodném  řešení
poplatkového problému. 
     Svůj dopis končí Jiří
VOLMUT, právník, historik i filozof, těmito slovy:
....  " Neobjednané  neplatím "  vzkázal  generál  habsbursko-tureckých  válek  Špork
císaři Leopoldu I., když mu nabídl hraběcí titul a chtěl za to poplatek. Tento pán ze 17.
století byl nesporně pravým konzervativcem ( o liberalismu ještě nic nečetl ).  Bylo by 
dobré, kdyby současní konzervativci jeho jednoduché zásadě věnovali pozornost. 
     S pozdravem JUDr. Jiří VOLMUT  Zemědělská 3/1742  160 00  PRAHA 6-Dejvice.
                                   Doplňující informace.
   
1/
 Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat  podle  rejstříku pojednávaných 
         osob  (  například 
RUMPHORST )  a institucí, nebo podle  klíčových slov  na  titulních  
         stránkách  zpravodajství
   www.volny.cz/doklad-hubalek. 
    2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
         jako  přehledný  zdroj  opravených  informací.
    3/  Texty od  zahájení 1. července 2000,   až do1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné. 
         Jsou archivovány na  
CD ROM.  Představu  o nich  podá  otevření  souborů  s  titulky 
         z roků 2000-2002, rovněž v záhlaví  úvodní stránky .