ČT = Bez obalu : ČRo + prezident =  zámlky + kolegialita ................... 16. II. 2004
   
Redaktor ŠÍMA by měl vysvětlit, proč ve veřejnoprávním pořadu zamlčoval podstatná
    fakta?

    Nedělní  Bez obalu
  pod vlivem  " neviditelné ruky " médií.
     Pořad  » Bez obalu « redaktora Milana ŠÍMY,  vysílaný 15. února 2004,  ve 12:10  na ČT1 
byl  prapodivný.   Ve  zcela  konejšivém duchu  se  věnoval  rozhlasovému  rozhovoru  
moderátorů Radiožurnálu (  PhDr. Petr  NOVÁČEK  a  Mgr.  Jan  POKORNÝ  )  s prezidentem  
ČR,    Prof. Ing.  Václavem  KLAUSEM,  
ze čtvrtka, 12.února.
    Nedělní televizní pořad
   » Bez obalu «  o rozhovoru neřekl nic" škodlivého ", co by 
pravdivě představilo  skutečnosti  dnešní České republiky.  Zato diváci si mohli vrývat  
do paměti  podobu všech zobrazovaných osob. Tak se totiž vyrábí společenský věhlas. 
    A proto asi tolik nešlo o objektivní  informace  občanům,  ale spíš o  účelově cílenou 
službu  redaktora
ŠÍMY  panu  prezidentovi,  jeho  pomocníkovi  v  rozhlasovém studiu 
Mgr. Petr  HÁJEK  ),  a  oběma  jmenovaným   redaktorům  ČRo.   Měla  by to  osvětlit  
odpověď  redaktora  ŠÍMY  na e-mail,  který jsem mu poslal  před  nedělní  půlnocí =     

Dotaz ve věci veřejné                                                          Praha neděle 15. II. 2004  

Česká televize,  redaktor  Mgr. Milan  ŠÍMA 

Věc:  Pořad » Bez obalu «,  v neděli  15. II. 2004   

Dobrý den pane redaktore,
      prvním  tématem Vašeho  dnešního  pořadu byla  beseda  s  prezidentem  ČR, prof.
Ing.Václavem KLAUSEM,CSc., kterou vysílal Český rozhlas ve čtvrtek 12. února 2004.
Proč jste neupozornil, že jak moderátoři Radiožurnálu,  pánové PhDr. Petr NOVÁČEK 
a  Mgr. Jan  POKORNÝ,   tak i  pan  prezident,  ignorovali  kritický  dotaz  posluchače 
z Ostravy?   Mimo  telefonické vstupy do  vlastní  rozhlasové besedy  byly také  předem
odeslané e-maily.  Avšak  ani  tato  informace ve Vašem pořadu  nezazněla;  nejenom v
zájmu nápisu na prezidentské vlajce; ale i proto, že nejméně jeden e-mail byl rovněž věcně 
kritický. Po  Českém rozhlasu tedy i  Česká televize projevila  obdobnou přeuctivost  a
poslužnou " státotvornost ". Tím se vlastně zabalilo to, co by mělo být bez obalu. Navzdory
ustanovením zákonů o Českém rozhlasu a České televizi, o pravdivém a vyváženém infor-
mování. Copak se musí opakovat smutné skutečnosti, kdy scestná " láska k SSSR ",
krátkozraký kariérismus,  i  zbabělost,  převládaly mezi  tzv.  hlídacími  psy demokracie?
Ještě v netotalitním Československu = 1945 až únor 1948 ? Jen málokdo z osob veřejného
zájmu tehdy ctil vyšší princip mravní a dovolil si říkat plnou pravdu o  Josifu Vissarionoviči
Stalinovi, o gulazích, atp. Minulost se těžko rozsuzuje.  Důležitější   však  jsou její  poučná
varování = nedopustit,  aby  lidé dělali to,  co  odporuje  dobrým mravům.  Listopad 1989
k tomu byl obnovenou příležitostí. Bohužel,  ne každý to tak vnímá.  Ke komu  patříte Vy? 
 Bude  dobré,  když přímo z obrazovky České televize  podáte  svoje  vysvětlení. 

      S pozdravem a s přáním lepších dní                               Bohuslav  HUBÁLEK                                                                                       www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                                  190 00  PRAHA 9   Českolipská 19

 
                                
Doplňující informace.
   1/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a  institucí,  nebo  podle klíčových  slov  na titulních stránkách  zpravodajství 
 
          www.volny.cz/doklad-hubalek. 
   2/  Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako přehledný zdroj opravených  informací. Takovéto rubriky běžně existují v USA.
        U nás se tomu  brání  novináři  a s nimi  souznějící politici. A to i navzdory  věcnému
        upozornění v roce 1997,  kdy jsem  včas podal 
Ministerstvu kultury ČR   paragrafově
         zpracované  » rejstříkové «  doplnění  dokončované  novely tiskového zákona. 
   3/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné.
        Jsou archivovány na CD ROM.  Představu o nich podá otevření  souborů  s titulky
        z  roků  2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky. 
   4/ 
Nejpozději do  22.února  hodlám  zveřejnit  kritické  informace k  Semináři 
        o  médiích,   proběhnuvšího  v  Poslanecké sněmovně  Parlamentu  České 
        republiky,  dne  3. února  2004  =  informace  jinde  nepublikované.