Rada ČRo = stížnost :  rozhlas = elitářství + nešvary                                               14. II. 2004
Stížnost na to, že Český rozhlas  často informuje tendenčně, v zájmu vlivových osob i uskupení.

  Napraví Rada Českého rozhlasu  závažné nešvary  » rozhlasáků « ?
  
   ( Kopie  stížnosti  k  Radě ČRo, odeslané  elektronicky  v pátek 13. února 2004. )
 
Stížnost ve věci veřejné                                                      Praha pátek 13. února 2004        

1/   Radě  Českého  rozhlasu  =  k rozhodnutí     
2/   Generálnímu řediteli ČRo = Ing. Václav KASÍK = k vyjádření     
3/   Redakci Radiožurnálu Českého rozhlasu 1  = k vyjádření     

Věc:   Oslavně zavádějící beseda Radiožurnálu / 12.II.2004/
 
     
A/ 
Včera proběhla v  Radiožurnálu  beseda  s  prezidentem  České republiky, panem prof.   
     Ing. Václavem KLAUSEM, CSc. Od 18:20 do téměř 19:00 hodin ji moderovali pánové  
     PhDr. Petr  NOVÁČEK  a  Mgr. Jan  POKORNÝ. Rozhlas vyzýval posluchače k  ode- 
     slání  dotazů  už  předem,  elektronickou poštou. V průběhu  besedy  pak na  oznámená 
      telefonní čísla.Besedující svorně pominuli ty skutečnosti, které by mohly být,  nebo jsou,
      nepříznivé pro pana prezidenta. Konkrétní příklady podrobněji uvádím v internetovém
      zpravodaji. K nim patří  zřetelně  diskriminovaný  dotaz  posluchače,  který do pořadu
      telefonoval z Ostravy. Průkazně tak došlo nejenom k porušení  etiky politika  i  žurnalistů, 
      ale též k  nerespektování  zásad  zákona  č. 192/2002 Sb.  o  Českém rozhlase.  

B/ Ve vysílání stanic Českého rozhlasu dochází častěji k podobným způsobům, které mají
     společného jmenovatele =  vlivově  elitářská uskupení,  na úkor  plurality  témat, autorů  a
     účinkujících. Doposud marně usiluji o to, aby předepsaná pluralita a objektivita médií veřej- 
     né služby byla dostupná občanské kontrole, podle vhodných  statistik,  na základě  digitální
     agendy programových oddělení  a účtáren, s využitím internetové prezentace. Avšak dopo-
     sud  každý z oslovených  představitelů  Českého rozhlasu ( ale i České televize ) raději mlží  
     a  nedává  úplnou  i  srozumitelnou  zprávu  o  něčem  podobném.   
C/ 
Podobně jsou tabuizovány postihy za neprofesionální, neetické, i desinformační skutky.    
     Nanejvýš alibistickou glosou ve výročních zprávách. To ovšem, spolu s výše uvedeným,  
     rozhodně  nesplňuje  hlásané  zásady o  hodnotné  službě  veřejnosti.             

          S pozdravem a s očekáváním věcné odpovědi
                                                                                             Bohuslav  HUBÁLEK                                                                                    190 00  PRAHA  9  Českolipská  19
                                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek 
 
                                 
Doplňující informace.

    1/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a  institucí,  nebo podle klíčových  slov na titulních stránkách každého měsíce
         ve zpravodajství  www.volny.cz/doklad-hubalek, například 13. února 2004.
    2/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako přehledný zdroj opravených  informací.Takovéto rubriky běžně existují v USA.
        U nás se tomu  brání  novináři  a s nimi  souznějící politici. A to i navzdory  věcnému
        upozornění v roce 1997,  kdy jsem  včas podal 
Ministerstvu kultury ČR   paragrafově
         zpracované  » rejstříkové «  doplnění  dokončované  novely tiskového zákona. 
    3/ Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné.    
        Jsou archivovány na CD ROM.  Představu o nich podá otevření  souborů  s titulky
        z  roků  2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky. 
    4/ 
V  nastávajících  dnech  hodlám  zveřejnit  kritické  informace k  Semináři 
         o  médiích,   proběhnuvšího  v Poslanecké sněmovně  Parlamentu  České 
         republiky,  dne  3. února  2004  =  informace  jinde  nepublikované.