KLAUS = prezident + rozhlas =  samochvály + mlžení .............................. 13. II. 2004
 
Český rozhlas uspořádal  oslavnou  a  zavádějící  besedu s prezidentem V. KLAUSEM

Rozhlasová beseda s prezidentem ČR,  ve čtvrtek 12. II. 2004.

    V  přeopatrné  úctě  k osobě prezidenta ČR, Prof. Václava KLAUSE, včerejší moderátoři
Radiožurnálu Českého rozhlasu, PhDr. Petr   NOVÁČEK  a  Mgr.  Jan   POKORNÝ,  zapomněli  
nejenom  na stěžejní ustanovení  zákona  č.192/2002 Sb. o  Českém rozhlase,  ale i  na  
protrpěná  i  probojovaná  historická  poučení  =

     Mistr  Jan  HUS:
    
" .... a  pravdy  každému  přejte. " ....

      Svatopluk  ČECH:
    " .... Ze všech kleteb otročiny, jíž nás
    stihl Bůh,  nejtrapnější,  nejhroznější
    otrocký je duch.
" ....
    
( Písně  otroka,   začátek  hlavy  XII.  )

Ačkoli pravdu nabízeli, potom ji každému nepřáli.
Rozhlasovou  besedu  předcházely,   a  během  ní  i  provázely,   hlášené  upoutávky,  
doplněné údaji  o způsobu adresování  posluchačských dotazů.  Ať už elektronickou 
poštou,  nebo telefonicky.
Všichni tři diskutující svorně vynechali otázky ohledně vytunelovaných
desítek i stovek miliard,  ačkoli souhrn takto promarněných  peněz by pokryl celostátní
výdaje na jeden běžný rok.
Že by to byla pominutelná maličkost, nevyžadující aspoň vysvětlení? Například, že tato
danost se děla i v mnoha pokomunistických státech, působením " neviditelných " tržních
i mocenských vlivů, usilujících o laciný  výprodej  dotyčných  národních  majetků ?
Možná by našli státotvornější vysvětlení i omluvy k tomu, že zlomek rozkradených peněz
chybí při plnohodnotném zabezpečení  školství, vědy, kultury, zdravotnictví. Jenže ani to
se nestalo. Místo toho převažovala  sebechvalná slova pana prezidenta,  jako odezva na 
podobně směrované otázky pánů moderátorů.
Důkaz 1 =  ignorování  druhého  telefonického  dotazu:
PAVLAS ( PAVLAT ?), Ostrava. Dobrý den.  Já mám taky dotaz na pana prezidenta.
Halasně se sděluje obyvatelstvu, že pan prezident stoupl v popularitě. Ptám se ho :
Je opravdu,   věří  tedy  opravdu,   té hodnotě průzkumu,  když  mnoho lidí,  velká 
většina ví,  že v době, kdy  mohl  zasáhnout,  došlo k tunelování.  Mnoho lidí přišlo 
o peníze.
   Domnívá  se  opravdu  pan  prezident,  že  tito lidé  souhlasí  s takovým
hodnocením ?   Děkuji. 
"
Důkaz 2 =  ignorování  předběžného e-mailového dotazu:
" Dotaz na  pana prezidenta,  do ohlášené rozhlasové besedy ČRo Radiožurnál,  
ve čtvrtek 12. února 2004:
    1/ Co můžete říci k zákonu o lehkých topných olejích, který umožnil nejenom 
        dlouhodobé a mnohamiliardové podvody,  ale i četné vraždy zúčastněných 
        osob ?
    2/ Jaký je na tom zákonodárný podíl Váš, i dalšího renomovaného ekonoma,
        tehdejšího resortního ministra, Ing. Ivana Kočárníka ?
    Poznámka: Nehledě na lidské osudy, dodnes je to zátěž pro státní pokladnu,
                         pro práci vyšetřovatelů i justice.  "   
                                                                                       Bohuslav HUBÁLEK 
                                                                                                           www.volny.cz/doklad hubalek
                                                                                                      190 00   PRAHA 9   Českolipská 19
                                                            
Další  fakta.
 
A/   Beseda s prezidentem KLAUSEM  začala v 18:20,  trvala necelých 38 minut. 
  B/   Část vyplněná  pěti  telefonickými dotazy trvala asi 3 minuty.
  C/   Během 35 minut  nikdo  ze  tří  účastníků  nechtěl  mít  čas, nebo politickou 
         či  žurnalistickou  odvahu  " nehrát  falešnou  kartu ".
 
                                 
Doplňující informace.
    1/ Stížnost  proti  zmanipulované  besedě  s  prezidentem ČR  odesílám  Radě 
        Českého rozhlasu   a  na  vědomí  pak   generálnímu  řediteli  ČRo,   Ing.  Václavu 
           KASÍKOVI. 
( Text zveřejním během víkendu ).
    2/ Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
        osob a  institucí,  nebo  podle klíčových  slov  na titulních stránkách  zpravodajství 
 
          www.volny.cz/doklad-hubalek. 
    3/ Rejstřík nápravy na úvodní stránce shrnuje všechny zde doposud zveřejněné chyby, 
        jako přehledný zdroj opravených  informací.Takovéto rubriky běžně existují v USA.
        U nás se tomu  brání  novináři  a s nimi  souznějící politici. A to i navzdory  věcnému
        upozornění v roce 1997,  kdy jsem  včas podal 
Ministerstvu kultury ČR   paragrafově
         zpracované  » rejstříkové «  doplnění  dokončované  novely tiskového zákona. 
    4/ Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
už  nejsou zde přístupné.    
        Jsou archivovány na CD ROM.  Představu o nich podá otevření  souborů  s titulky
        z  roků  2000-2002,  rovněž  v  záhlaví  úvodní  stránky. 
    5/   
V  nastávajících  dnech  hodlám  zveřejnit  kritické  informace k  Semináři 
         o  médiích,   proběhnuvšího  v Poslanecké sněmovně  Parlamentu  České 
         republiky,  dne  3. února  2004  =  informace  jinde  nepublikované.