RUSKO = pomník = DZERŽINSKIJ = Čeka  = předGestapo .........................   31. XII. 2003
Rusko oslavuje předobraz teroru, za který byli v Norimberku  (1946) odsouzeni nacističtí zločinci.
     Ruská  republika =  oficiální  složky  uctívají  zakladatele  stalinského  Gestapa
      ( Přepis  části  průvodního e-mailu  a  úplný text informace, zaslaných 29. XII. 2003. )  
             Předseda  Výboru " ONI  BYLI  PRVNÍ ",  pan  Vladimír  BYSTROV,
předává  informaci,  která  vede  k  zamyšlení,  jak  by asi  reagovali  představitelé států a jejich
diplomacie, kdyby teď v Berlíně postavili pomník Heinrichu HIMMLEROVI, šéfovi Gestapa =
Geheime Staatspolizei= jednomu z hlavních válečných zločinců, který sebevraždou (22. V. 1945) 
předešel  rozsudku  Mezinárodního  vojenského  tribunálu  v  Norimberku. 
    Heinrich HIMMLER  iniciativně  plnil  nelidské  záměry  Adolfa HITLERA,  vedené rasovou
i  národnostní  nenávistí ( například  proti  nám, Polákům,  Rusům, Židům ...).  Výsledkem  bylo
 nezměrné  utrpení  i  usmrcení desítek milionů  odpůrců  nacismu,  ale i  jeho obětí,  včetně  těch
nejmenších  dětí.
    Felix Edmundovič DZERŽINSKIJ  také iniciativně plnil  genocidní  záměry stejně zločinného
vůdce,  Josifa Vissarionoviče STALINA.  Ten  je prosazoval  ve jménu  komunismu,  údajného 
" mládí  světa ".   Jenže  na  vrub  tohoto  "  mládí  "   připadá  usmrcení  mnoha milionů  lidí,  ať 
už   hladomorem,   nebo   přímou   fyzickou  likvidací (  gulagy, Katyň ... ). 
                                          Historia  magistra  vitae 
                            
Co  nechceš,  aby  jiní  činili  tobě,  nedělej  ty  jim;  
                                           už  s ohledem  na  nevyzpytatelný  běh  života
.
    Pokud by někomu vadila předchozí  dvě srovnání,  ať  už je to  zaslepený  pamětník 
svých   výsad   v   režimu   KSČ,    nebo   stejně   nekritický    vyznavač   nacistického 
" hajlování ",  ať se nejdříve  pořádně  kousne  do  svého prstu, aby si lépe uvědomil, 
že mnohem větší  bolest prožívali  lidé  v mučírnách Čeky i Gestapa ( a jejich odnoží ). 
Leckdy  předtím,   než   nemilosrdné   usmrcení  uzavřelo   jejich  životy.  
                       Tohle  je  hodno  oslavného  vzpomínání ?  

                                          Podstatná část průvodního dopisu:

VÝBOR "ONI BYLI PRVNÍ"

Česká republika 

                                                                                               V Praze 29. prosince 2003

 Vážený pane Hubálku,

 

...si dovoluji poslat Vám v příloze informaci,  kterou jsem  o  svátcích dostal 
z  Ruska. Nejsem s nimi v žádném kontaktu,  leč přesto si nás našli, aby nám
sdělili to, co chtějí.

   Přeposlal  jsem  to pár  českým novinářům,   ale  těžko si  toho nějak  moc
všimnou. .... ".
 


                                  Informace  o  Dni  čekisty. 

20. prosince 2003 byl v Ruské federaci  slavnostně připomenut  Den čekisty.
Tento  sovětský  svátek  na paměť  založení  20.  prosince  1917  nechvalně
známé Všeruské mimořádné komise (rus.Vserossijskaja črezvyčejnaja komissija
neboli zkr. ČK = čeka)  se slaví v Ruské federaci opět zcela oficiálně. Potom,
co za prezidenta Borise Jelcina tento den nebyl připomínán,  od roku 2000 je
to  téměř  největší  ruský  svátek:     jsou  konána  shromáždění  pracovníků
zvláštních služeb, promítají se filmy o Felixovi Dzeržinském a  „ hrdinských
činech“ čekistů; a bývalým pracovníkům OGPU-NKVD-MGB-KGB a jejich
dnešním  následovníkům ze  Služby zahraniční rozvědky ( donedávna První 
hlavní správa KGB SSSR) a z  Federální služby bezpečnosti (rovněž bývalé
součásti struktur KGB) poslal zvláštní pozdrav sám prezident Vladimír Putin. 
Na protest proti tomu zástupci řady  ruských  antikomunistických organizací
včetně bývalých politických vězňů uspořádali 20. prosince 2003 v Petrohradě 
u  pomníku  Felixe Dzeržinského shromáždění,  při němž k pomníku položili
věnec s rezavého ostnatého drátu s nápisem Katu lidu Ruska. Současně byly
rozdávány  letáky s výzvou odstranit pomník a podobné další,  které se ještě
nacházejí v různých ruských městech. 

Na shromáždění nebyl žádný ruský novinář, přestože všichni byli oficiálně
pozváni.   Místo  nich přijel  autobus  s  milicí a  ozbrojenými  příslušníky
Federální pohraniční služby a Federální služby bezpečnosti. Milicionáři se 
chovali – jak vypovídají účastníci shromáždění – „neutrálně“, zato čekisté 
byli viditelně nervózní a vzápětí po skončení shromáždění položený věnec 
zničili.                                       Doplňující  informace.

 
   1/  Pan  Vladimír  BYSTROV,  jako společensky  aktivní  člověk,  je  k  dosažení  podle  
           rozličných  encyklopedií,  i  podle  pražského  telefonního  seznamu.
      2/ 
Možné  návaznosti a  další  podrobnosti  lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
          osob ,
  nebo podle  klíčových  slov  na  titulních  stránkách  zpravodajství  DOKLAD
          Texty  z doby před  1. lednem 2003  jsou na CD   ROM. 
      3/ Historia  magistra  vitae  =  Historie  je  učitelkou  života =  latinské přísloví.