ČT = mlčení : schůzka = prezident ČR + KPV ČR = vysvětlení ............ 23. XII. 2003
Místo dotazu u ČT, jen  mezi sebou kritizovali zamlčení zprávy o setkání  KPV ČR s prezidentem ČR.
                                                       
Političtí vězni komunismu kritizovali toliko mezi sebou,
že veřejnoprávní Česká
televize (ČT)  vůbec neinformovala  o setkání představitelů  Konfederace politických 
vězňů České republiky (KPV ČR) s prezidentem České republiky, prof. KLAUSEM. 
V zájmu  plné a  otevřené  informovanosti,  kvůli  veřejně zhodnotitelným údajům, 
zeptal jsem se v České televizi na důvody takové zámlky.

                     Dotaz  do  České  televize  ohledně  zámlky,
                         
( odeslaná do ČT e-mailem, 15. prosince 2003 ).
Dotaz ve věci veřejné                                                     Praha pondělí 15. prosince 2003
 
Česká televize, redakce domácího zpravodajství
Věc: Setkání prezidenta ČR s  představiteli KPV ČR.
 
    Zajímalo by mě, proč jste ve čtvrtek 11. prosince 2003 nezařadili do hlavních večerních 
zpráv  alespoň  stručnou  zmínku  o  setkání   prezidenta  České  republiky  s   delegací 
Konfederace  politických  vězňů  ČR  ( KPV ČR ) ?
     Domnívám se, že obě strany setkání  patří mezi  nezanedbatelné  činitele politického
dění  v  naší vlasti.
     Při setkání s bývalými politickými vězni režimu KSČ jsme shodně kritizovali zmíněný
informační   výpadek;   nejenom  v  porovnání se  zařazováním  obdobných  témat  do
zpravodajství a  do dalších  programů  České televize.  Je téměř  ustáleným  pravidlem 
odsouvat tématiku  ohledně doby nesvobody 1948-1989  až  do  pozdnějších  i  nočních 
hodin. 
 
     S pozdravem a s přáním lepších dní                      Bohuslav HUBÁLEK
                                                                              www.volny.cz/doklad-hubalek  
                                                                        190 00  PRAHA  9  Českolipská  19

             Včasná  a  přijatelná  odpověď  od  České televize,
                                 ( odeslaná z  ČT e-mailem, 16. prosince 2003 ).
    Vážený pane Hubálek,
         o zařazení zprávy  do vysílání  vždy  rozhodujeme  na základě  několika kritérií.
    Především  jde  o  společenský  dopad  události,  význam pro občany, aktuálnost
    události a její určitý přesah v kontextu právě sledovaných a veřejně diskutovaných
    témat.  Je mi líto,  že jsme Vámi zmíněné setkání  nemohli odvysílat,  protože se
    v daný den  odehrály  události,  které jsme  považovali za  důležitější  z  hlediska 
    zmíněných kritérií. Nepochybujeme o tom, že činnost Konfederace je společensky
    významná a  pro  organizaci  je  setkání  s  prezidentem  důležitou událostí. Jistě
    uznáte, že  ze  samotné  schůzky  nevyplynuly  nějaké   konkrétní  závěry  nebo
    rozhodnutí, o kterých by bylo nezbytné diváky ihned informovat.Historickou reflexi
    doby nesvobody se snažíme do zpravodajství systematicky zařazovat. Vždy záleží
    na tom,  zda tato  nadčasová  témata  získají  prostor  vedle tzv. " zpráv ze dne ".
    Relace ČT jsou striktně časově omezené a bohužel vždy volíme informace na úkor 
    jiných zpráv.
    Děkuji Vám za pochopení a těším se na budoucí spolupráci.
    Filip Černý 
    pověřený zastupováním vedoucího domácího zpravodajství

    ČESKÁ TELEVIZE   Redakce zpravodajství  Kavčí hory, 
    140 70  Praha 4
    tel.: 2 6113 5070    fax: 2 6113 5031
    mailto:filip.cerny@czech-tv.cz          www.czech-tv.cz

.....
                                       Doplňující informace.
 
       1/  Vysvětlení z ČT se jeví jako věrohodné. Plnohodnotnou věrohodnost by poskytl
             srovnávací  rozbor  zpráv  České televize ze čtvrtka 11. prosince 2003.  Osobní
             situace mi to nedovoluje, a jiní to asi neudělají  =  podle dosavadních zkušeností.
        2/ Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob ( například příjmení  DROBNÝ,  KAVALÍROVÁ ),  nebo  podle klíčových  
             slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.
        3/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
             Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky
             z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.
        4/ 
Delší dobu  nejsem  členem  KPV ČR.  Už za předsednictví JUDr. DROBNÉHO
             se stala, až na nepatrné výjimky mimo ústředí,  pouhou politickou a  samoúčelnou
             rekvizitou; jak je doloženo ve mnoha dokladech, dříve zde zveřejněných. 
         5/ Kopii této internetové stránky  průkazně  pošlu  do  ústředí KPV ČR, tak jako to 
             dělám  v  jiných  podobných  případech.