Praha + metro + EIB =půjčka = mlžení = podezření : korupce ?.......................    17. XII.2003  
Radní PAROUBEK mlží kolem souvislostí se dvoumiliardovou půjčkou od EIB,  na téměř samoúčelné metro.
   Úvodní informace :     
    Miliardová  investice   zahalená  do  kabinetních  zámlk;
  taková  je  charakteristika  trasy   IV. C2   pražského  metra,  která by
   měla   zhospodárnit   a   ozdravit   městskou   hromadnou   dopravu  
   v  severní   oblasti  hlavního  města.  Skutečnost je trochu jiná. 
  Takže i  následující    (ne)odpovědˇ   radního  pro  městské  finance 
   je dalším nepřímým dokladem o alibistickém a zamlžovacím přístupu
   představitelů   hlavního  města  Prahy.   Tím  se  posiluje  závažnost 
   předloženého  důkazu  o  nedodržení  zákona  o zadávání  veřejných
   zakázek, z něhož 
vychází trestní oznámení, podané 22.srpna 2003.
   Ing. PAROUBEK,  radní pro celopražské finance,   přehazuje dotaz
  ohledně dvoumiliardové půjčky, od Evropské investiční banky (EIB),
   na radního pro dopravu.
   Je očividná snaha pražských zastupitelů "temelínizovat" zakončení
   takřka  samoúčelné  trasy metra IV.C2,  vedené mimo zabydlené části.  
   Asociálně,   nehospodárně   a   antiekologicky   jsou  pominuty  dvě 
   původně  a  důvodně  plánované  stanice,   v  pražských  městských
   částech Letňany a Čakovice. .....
   

               Ing. Jiří  PAROUBEK, náměstek  primátora  hl.m. Prahy,
    
(ne)odpovídá  na  velice závažné  otázky  z  12. prosince 2003:             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Náměstek primátora hl. m. Prahy 

                                                                             V Praze dne 15. 12. 2003  

Č.j.: SNP 173/03 

Vážený pane,  

         výstavba trasy IV.C1 zvolna končí – zhruba v červenci bude zahájen její
běžný provoz.  

         Na přelomu března a dubna bude zahájena výstavba trasy IV.C2. Je
rámcově zajištěno i její financování.  

         Neshledávám na celé věci nic utajeného, sám se k financování
výstavby často vyjadřuji. Chcete-li více informací, obraťte se na p. radního
Šteinera, odpovědného za oblast dopravy.  

          S pozdravem  

                                                                            Ing. Jiří Paroubek, v. r.
   

Vážený pan  
Bohuslav Hubálek  
Českolipská 19  
190 00  Praha 9                                         Doplňující  informace.

 
   1/  ( Ne)odpověď Ing. Jiřího PAROUBKA byla odeslána z Magistrátu včera,16.prosince 
           2003, v 14:34 hodin .
      2/ 
Možné  návaznosti a  další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob (  příjmení
BÉM, PAROUBEK,ŘIHÁK, ŠTEINER,  atp. ), nebo podle  klíčových 
           slov na titulních stránkách zpravodajství DOKLAD;  v roce 2003  například =  22. srpna, 
           19. listopadu, 8.prosince, 15.prosince. Texty  z doby před  1. lednem 2003  jsou na CD  
           ROM.