Praha + metro + Evropská investiční banka + půjčka = nejasnosti ....................... 15. XII.2003  
Proč zadlužili Prahu dvoumiliardovou půjčkou na metro, které spíš vyhovuje skupině makléřů, než lidem?
   Úvodní informace.     
    Miliardová  investice   zahalená  do  kabinetních  zámlk,
  taková  je  charakteristika  trasy   IV. C2  pražského  metra,  která  má
   zhospodárnit  a  ozdravit  městskou hromadnou dopravu  v  severní 
   oblasti hlavního města.  A nejenom to.  Nová trasa by logicky  měla  
   zasahovat do  míst  vzdálenějších  od  provozované  trasy  B = jako 
   další  předpolí   pro  rozšíření   příměstské  dopravy  do  spádových
   oblastí  Prahy.
   Nynější  změna přímkové trasy,   se zakončením  v  nezastavěných 
   pozemcích u letňanského výstaviště  nesplňuje  tuto perspektivu;
   navíc opouští dvě zabydlené městské části  a  směřuje do volných
   i značně rozsáhlých pozemků  sídliště Prosek,  jakož i  do  polností,
   stovky metrů od okraje Prahy 18 - Letňan.   
   Tím vzniká důvodné podezření o možných korupčních pohnutkách,
   zvýrazněných  porušením   zákona  o  zadávaní  veřejných  zakázek,  
   jak  jsem  doložil  v   trestním  oznámení   ze  dne  22. srpna  2003.

      Žádost  k  náměstkovi  primátora  hlavního  města  Prahy:                                    
.
Žádost ve věci veřejné                                                         Praha  pátek 12. prosince 2003

Ing.  Jiří   P A R O U B E K,  
náměstek primátora  hlavního města  Prahy  pro  oblast  finanční  politiky
Věc: Metro IV.C2 = soustavné utajovaní zásadních informací;  možný střet zájmů

Vážený pane náměstku,

     je škoda, že výstavba větve pražského metra IV.C2 je dlouhodobě obestřena množstvím  
zámlk  i  zavádějících  informací.  

     Navzdory tomu,  že se jedná o významnou  investici  v  miliardových  hodnotách,  přesto
zůstávají nedořčeny leckteré důležité údaje. Nejnověji to jsou  výstižná i průkazná vysvětlení 
výhledů i záruk,  podle kterých Evropská investiční banka (EIB) poskytne půjčku 75 miliónů 
eur  = asi 2,3 miliardy korun =   právě na trasu metra  IV.C2,  ze  stanice  v Praze 8 - Ládví 
( v hustě zabydleném sídlišti ),  do  plánované  konečné stanice  Letňany  (  v polích  a  málo
zastavěných  pozemcích,   daleko od  sídlišť  v  Praze 18 - Letňany ). 
     
     Prvotně plánovaná a  občansky  prospěšná  trasa metra IV.C2  měla  mít stanice v rámci
zabydlených  částí  Letňan  a  Čakovic.  Nyní by do  těch  samých míst měly jezdit autobusy 
městské dopravy, z dosud volných polí u prozatímního letňanského výstaviště PVA=Pražský 
veletržní areál. 

     V dokumentaci, ani v zamlžující propagační kampani, jsem nezaznamenal vyčíslení nákladů
na  takto zvýšenou  dopravu městskými autobusy. Z hlediska současné nedostatkové hodnoty, 
času  na   osobní   život,  by to byla  zbytečně prodloužená doba na cestování do zabydlených 
částí;   na  úkor  desetitisíců   lidí    z  Letňan,  z  Čakovic,  a  z  přilehlých  míst.  

     S tím  úzce  souvisejí  zbytečně  zvýšené  výdaje na pohonné hmoty,  opotřebení autobusů,  
jakož  i   vzniklé   exhalace   a   emise   prachových  částic ;   nejenom   z  výfukových   plynů,  
ale i  z  obrušovaných  pneumatik.

     Chybějí také jasně řečené výhledy na dobu trvání této  podivné  služby  občanům hlavního 
města České republiky,  zejména obyvatelům a návštěvníkům Prahy-Letňan, Prahy-Čakovic, 
ale  i  přilehlých  obcí  a  měst.          

     Při  nedělní  procházce  Čakovicemi,  Letňanami,  i okolím,   a při  pozdějším  pohledu do
zeměpisné  mapy,  vyvstaly  i  další  sporné  skutečnosti:
a/   Na   katastru   Čakovic   je   mnohem   větší   prostor  pro  parkoviště  autobusů 
      i   ostatnich  vozidel,   než  je  tomu u  Pražského veletržního areálu  v Letňanech.

b/   Původně plánované stanice metra  IV.C2  v  Letňanech i Čakovicích  byly  více vzdálené 
      od nezastavěných rozloh kolem  prozatímního  PVA,  jehož  provizorní   budovy  mohou
      později   poskytnout   další    lukrativní    pozemky   pro  rozličnou   výstavbu. 
c/   Parkoviště i stanice metra v Čakovicích,  a stanice metra v  zabydlené části Letňan, však 
      mají   značnou   makléřskou   nevýhodu   =   těsněji  nepřilehají  ke  Kbelům,  kde už  je
      vybudované  letiště,   schopné   mezinárodně - podnikatelského   provozu.
d/   K pozemkům kolem letňanského PVA jsou  připravené začátky asfaltovaných vozovek,
      odbočujících  z   dálničních   křižovatek   pražského  silničního   okruhu.

      Všechny  zde  uvedené  skutečnosti  měly  být  zveřejňovány  a vysvětlovány už 
průběžně;   jak v  centrálních,  tak  i v  místních  sdělovacích  prostředcích;  v  zájmu
otevřené  a   kvalifikované   správy   věcí   společných.

      
S pozdravem a s přáním  úspěšné práce 

            
                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                        www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                  190 00   PRAHA  9   Českolipská  19
                                                           telefon= 286 884 774; e-mail= b.hubalek@volny.cz


                                        Doplňující  informace
 
   1/  Dopis  náměstkovi  primátora  hl. m. Prahy byl  předán podatelně Magistrátu  v pátek
          12. prosince  2003,  ve 14:30 hodin.   Proto  bude  doručen adresátovi  až  v pondělí,
          15. prosince. 
      2/ 
Možné  návaznosti a  další podrobnosti lze  vyhledat  podle  rejstříku  pojednávaných 
           osob  (  příjmení  
BÉM, ŘIHÁK,  ŠTEINER,  atp. ),  nebo podle  klíčových slov na 
           titulních stránkách zpravodajství DOKLAD;   v  roce  2003  například  =   22. srpna, 
           19. listopadu, 8. prosince.  Texty  z doby  před  1. lednem 2003  jsou na CD  ROM.  
      3/  Zprávu o půjče od EIB, určenou pro dostavbu metra IV.C2,  zveřejnil deník PRÁVO 
          
ve středu 10. září 2003. Od té doby jsem nikde jinde nezaznamenal upřesňující zmínku 
           o této události. 
      4/  Zavedení metra do obytných částí  Letňan a  Čakovic by bylo možné  někdy  po roce
           2010,  podle  informace,  kterou  7. listopadu  2003  otiskla   Mladá  fronta  DNES,   
           ve  své  příloze  PRAHA   »  Dělníci  postaví  desítky  kilometrů  metra  «  :
           " .... Po dokončení trasy metra C  chystá magistrát zahájení výstavby  trasy  D,   
           jejíž   první  úsek   mezi   Novými Dvory   a   náměstím Míru   by  město  chtělo 
           zprovoznit  kolem  roku  2010
. .... ".