Praha - metro - autobusy - lidé - peníze - exhalace = dotaz .......................... 8. XII. 2003
Jaké zátěže přibudou zavedením autobusů do míst, kde původně měly lidem sloužit stanice trasy IV.C2 ?
..
Dotaz ve věci veřejné                                             Praha pondělí 8. prosince 2003.

Dopravní  podnik  hlavního  města  Prahy, ekonomický odbor
Věc: Autobusy z plánované konečné stanice metra  IV.C2  u Letňan..


1/ Mladá fronta DNES,   ve své příloze  PRAHA,  otiskla 7. listopadu 2003 článek
   
» Dělníci  postaví  desítky  kilometrů  metra «,  s  dílčí  informací,  přesto však 
    dosti závažnou:
               " .... Po dokončení trasy metra C  chystá magistrát zahájení 
               výstavby  trasy  D,   jejíž  první  úsek  mezi  Novými  Dvory  
               a  náměstím  Míru  by město  chtělo zprovoznit  kolem roku 
               2010
. .... ". 
2/ 
Večerník Praha,  ze dne 21. listopadu 2003,   ve sloupku  » Co  přinese  nový 
    úsek ?
«   na  straně  3,   shrnuje  výhody  po  zprovoznění  trasy  metra  IV.C1 
    z  Holešovic do stanice  Ládví,   umístěné v  hustě  zabydleném  sídlišti  Ďáblice:
               " .... Díky  omezení  autobusové dopravy se  pražské kotlině 
               ročně  ulehčí o  80  tun  emisí  oxidů uhlíku, dusíku a sazí
. "
3/ Tendenčně  zkreslující  a  polopravdivá  informace,  zahrnutá do textu  s názvem 
     » Za čtyři roky pojede metro na Prosek a do Letňan «   se objevila v deníku 
     Metro
ve čtvrtek 4. prosince 2003, na straně 4: 
               " .... Metro  tak  bude  protaženo z  Ládví  až  do  Letňan,  což  
               ulehčí  obyvatelům sídlišť Prosek a Letňany spojení s centrem  
               města  i  s  jeho  dalšími  částmi.  Díky  metru také  zmizí  část 
               autobusových linek, takže se zmenší zatížení životního prostředí
. ....".

    Z těchto údajů je zřejmé, že konečná stanice metra IV.C2 zůstane v nezastavěných
 pozemcích   značně  dlouhou  dobu;   nejméně   několik  roků   po  zprovoznění  další 
 plánované trasy D pražského metra.

   
Na základě   zveřejňovaných,  ale  často  zavádějících 
údajů,  se vás ptám:  jaká je 
předběžná hospodářská rozvaha k zavedení městské autobusové dopravy z plánované
konečné stanice  trasy  IV.C2  ( za  okrajem  obytné zástavby Prahy 18 - Letňan ) do
obydlených  míst,    kde   lidem   měly  sloužit   stanice  metra,   původně  plánované ? 
Tedy  s  výstupem  do   obydlené  části  Letňan,    i  s  výstupem  do   obydlené  části  
teď   zcela     " odsunutých "  Čakovic ?    Jaké  tedy  jsou :

A/  Předpokládané výdaje na autobusový provoz z letňanské stanice metra  do první 
      stanice v  hustěji zabydlené  části   Čakovic,   včetně  její   pojízdné   vzdálenosti,  
      průměrný  počet  do  ní  směrovaných  linek  i  množství  jejich jízd  za  24 hodin, 
      ale také  doba  jednotlivé jízdy  do této stanice,  jakož  i související odhad  z toho
      vzniklých  exhalací  ( výfukové  plyny,  prachové částice ) ?
B/  Předpokládané výdaje na autobusový provoz z letňanské stanice metra  do první 
      stanice   v   sídlištní  části   Letňan   ( například  současná  stanice  Dobratická = 
     
autobusy MHD  č.156, 195, 210, 233,  i další  ); včetně její pojízdné vzdálenosti,
      průměrný  počet  do  ní  směrovaných  linek  i  množství  jejich jízd  za  24 hodin, 
      ale také  doba  jednotlivé jízdy  do této stanice,  jakož  i související odhad  z toho
      vzniklých  exhalací  ( výfukové  plyny,  prachové částice ) ?
C/  Pokud jste souhlasili se změnou původně navržené trasy IV.C2,  jaké pro to byly 
      vaše věcné důvody ?   Obzvláště  s  rovnocenným  zřetelem na  důležitá  hlediska 
      peněžní, ochrany životního prostředí  a časové náročnosti, jak pro  lidi  z  Letňan, 
      tak   zejména   z   " ošizených "   Čakovic ? 

      S pozdravem a s přáním úspěšné práce

                                                                  Bohuslav  HUBÁLEK  
                                                        190 00  PRAHA  9  Českolipská 19
                                                           
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                            
telefon = 286 884 774; e-mail= b.hubalek@volny.cz   

.....
.                                      Doplňující informace.
   
1/  Tento dopis jsem dnes dopoledne předal podatelně Dopravního podniku hlavního 
          města Prahy,  v  Praze 9,  Sokolovská  42/217.
     2/  Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob, například radní Radovan ŠTEINER, nebo podle klíčových slov na  titulních 
          stránkách  zpravodajství 
DOKLAD,    například 18. a  20. listopadu  2003.
.