Antikomunisté + desinformace : petice + Marta SLÁNSKÁ ... ........................ 24. XI. 2003
Desinformace okrádají o nedostatkový čas,  na úkor jiných životních potřeb.  
   
Dopis i žádost ve věci veřejné                                       Praha pondělí  24. listopadu  2003
Pan  Josef  BÍLEK,  šéfredaktor  a  vydavatel internetových  AAAWebPages
Věc: Věrohodnost = zodpovědnost.

Vážený pane Bílku,
       předpokládám, že své internetové  AAAWebPpages jste zakládal s úmyslem  poskytovat
prostor  pro  závažné  informace,   které  jinak  jsou  diskriminačně  odmítány  celostátními
i  oblastními
  sdělovacími  prostředky.
      Bohužel, také mnohá internetová zpravodajství provádějí účelovou a  neobjektivní  selekci  
ve prospěch svých favoritů, navzdory jejich nepečlivosti, zavádějícím a nepravdivým údajům. 
Tím však dotyčné stránky  ztrácejí  svou  věrohodnost  a   vhodnou  užitnost;  nejenom  pro 
současníky.  Neboť každá  informace, už v okamžiku svého
  vydání  se  stává  historickým
dokladem, svědectvím o naší době.
Proto je nutná zodpovědnost pisatelů i šiřitelů rozličných
sdělení, pokud jim jde o poctivé
jednání. V opačném případě vyrábějí balastní informace,
kterými veřejnost okrádají
o nedostatkový čas pro jiné životní aktivity. Spolu s  tím by
neměli  podléhat mytizaci určitých jevů i osob rozličně  zasloužilých. Už proto, že pravdivost
informací je základním a nezbytným prvkem pro jakoukoli úspěšnou
činnost lidí,  ale  i  nově 
programovaných přístrojů. Pokud se chyba vyskytne, je nutné ji odčinit. Průkazně,  zřetelně, 
včas. Kvůli tomu jsem hned od počátku  zavedl ve svých internetových stránkách  přehledný 
Rejstřík nápravy
. Neboť i na mě se vztahuje
ono latinské Errare humanum est; doplněné však
nezbytným dovětkem, že chyby
 nenapravovat je nezodpovědné a zbabělé. Tohle všechno
by měli mít zažité ti, kteří chtějí veřejně působit a přispívat k nápravě věcí
společných.Na Vašich 
AAAWebPages  se  to  například  týká:
   1/  Petice » S komunisty se nemluví «,     
      
  Mezi signatáři se v internetových seznamech objevoval údajný signatář, politik Miroslav
      
  GREBENÍČEK. To byl jeden ze šokujících a zřejmě nepřezkoumaných  údajů o zařazení
      
  signatářů, na což jsem Vás upozornil  e-mailem z 15. června 2003. Dodnes jste nic neřekl
        o příčinách této události.
 
 2/  Případ  Marta SLÁNSKÁ,  R. SLÁNSKÝ,  V. ŽELEZNÝ;       
        ( Souboj o ženu = Václav EMINGER,  28. IX. 2003 ). Tvrzení pana V. E. ohledně popra-
        veného Rudolfa SLÁNSKÉHO a jeho dcery Marty, jsou vyvrácena těmito skutečnostmi =  
     a/  
Počátkem 
roku  2002  vydal  Úřad  vyšetřování  a  dokumentace  zločinů  komunismu 
   
      knížku " StB  O  SOBĚ , výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka ". V ní na stránkách
          132+133 je psáno "   ... Šonka  hledal  několik týdnů  ve  všech  možných  matrikách, 
           vyslýchal  lidi,  kteří  znali  rodiče  Slánského,  dokonce   prohlížel  staré  pomníky na
           hřbitovech, kde byli Slánského příbuzní, ale  na  žádného  Salzmanna  nepřišel. ... ".    
    b/ 
 Starosta obce  Nezvěstice  poblíž Plzně, pan Jaroslav HACH mi  9. července 2002 píše:
          Pan Rudolf Slánský  žil  v  Nezvěsticích  od svého  narození  v  roce  1901  až  do své
           dospělosti.   Ani u nás  není známo,  že by se  rodina  Slánských  nazývala  příjmením
          Salzman. Obchod se smíšeným zbožím měl v naší obci jeho otec a  vždy pod jménem
          Slánský.
     c/  Paní Marta SLÁNSKÁ, dcera popraveného komunisty,  pracovala  okolo roku 1977 jako
        technička  pražského  bytového  družstva  SBD Pokrok.  V  té  době  byla  neprovdaná
 
        a  těhotná.
     d/  Při  nahlédnutí do encyklopedie  KDO JE KDO V ČR  by pan EMINGER zjistil, že PhDr.  
         Vladimír  ŽELEZNÝ sice  měl  od roku 1969 manželku  Martu,  ale  rozenou s příjmením
 
         BŘEZNOVSKÁ.
  
3/  Případ Helena KOŽELUHOVÁ a bratři  ČAPKOVÉ.
  Podobnost čistě náhodná ? = Milo
     KOMÍNEK, 14. XI. 2003.
     
     Autorem vzpomínaná JUDr. Helena KOŽELUHOVÁ nebyla sestrou, ale neteří obou českých
 
     spisovatelů, tedy  dcerou jejich sestry. Při  konečné  úpravě článku a ověřování údajů mohl
 
     posloužit  například    Československý  biografický
  slovník,  ACADEMIA /PRAHA  1992,
     dostupný  v  kterékoli  větší  veřejné  knihovně.

ZÁVĚR.
 
     Mohl bych pokračovat výčtem  dalších  desinformací,  které  zbytečně ukrádají vzácný čas
současných zájemců, i  pozdějších badatelů.  Bohužel, obdobné chybování se vyskytuje také 
v  jiných internetech. 
Tím  je  poškozována  věrohodnost  a  účinnost  internetových  průlomů 
do  informačních  blokád,  které existují  v  tradičních  sdělovacích  prostředcích.  Bude dobré, 
když  Vy  i  tvůrci  vysvětlíte  okolnosti,  pohnutky, i  přijatá opatření. 
 
     S pozdravem a s přáním lepších dní                        Bohuslav  HUBÁLEK 
                                                                          www.volny.cz/doklad-hubalek                                                                        190 00 PRAHA 9  Českolipská 19 

 
 ...
 
                                       Doplňující informace.
        1/  Výše uvedený dopis  byl  odeslán  adresátovi elektronickou poštou,  souběžně se
             zveřejněním  na internetu.
         2/ Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob  ( například  Rudolf  SLÁNSKÝ ),  nebo podle  klíčových  slov  na  titulních
             stránkách  zpravodajství  DOKLAD.
        3/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
             Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky
             z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.