Metro = Praha 9 = tr. oznámení = doplněk : VSZ + NZS ...................................20. XI. 2003
Další zákonný  podnět proti  možným  korupčním záměrům  při výstavbě pražského metra,  trasy IV.C2.
.
.
Soudní  řád  správní  poskytuje  možnosti  k  nápravě.
Může  posloužit  také  v  případě   porušení   zákona  při  zadávání  veřejné  zakázky na
pozměněnou trasu  metra  IV.C2., ačkoli  tato  změna  byla  procedurálně odsouhlasena. 
Byla tolerována a schválena i těmi,  kteří z titulů svých funkcí se měli zabývat důvodnými 
podezřeními o možných  korupčních  souvislostech, v  mnohamiliardové  investici.  Mám 
tím na mysli pražské pány  radní,  starosty,  primátory, i  poslance a senátory, zejména =
   
BÉM Pavel = současný primátor ,   KASL Jan = bývalý primátor,   ZIELENIEC Josef = senátor.
V zájmu  adresnosti  jsem vyjmenoval alespoň  ty,  kteří si častým  mluvením o boji proti 
korupci  budují  pověst  a  podloží  svých  dalších  zvolitelností,   třeba  i  do  Parlamentu
Evropské unie. 
»
Co  do  toho  šťourá,   když  to  bylo  odhlasováno «
Zřejmě na tohle spoléhají všichni,  kteří se  podíleli  a  podílejí  na  pochybné  akci,  aniž
dokázali  jasně  a  veřejně  vysvětlit  i  vyvrátit  možná  korupční  podezření. 
Radní  asi  nevědí,  nebo  nechtějí  brát  na vědomí,  co stanoví zákon č. 150/2002 Sb. =
§ 66 (2)  Žalobu  je  oprávněn  podat  nejvyšší státní zástupce,  jestliže  k  jejímu  podání 
shledá    závažný    veřejný   zájem.
§ 73 (2)  Soud  na  návrh  žalobce   po  vyjádření 
žalovaného  usnesením  přizná  žalobě
odkladný  účinek,   jestliže by  výkon  nebo jiné  právní  následky  rozhodnutí  znamenaly 
pro žalobce nenahraditelnou újmu,  přiznání  odkladného účinku se nedotkne přiměřeným
způsobem  práv  třetí osoby  a   není v rozporu s veřejným zájmem.
Důvodnost trestního oznámení z 22.VIII.2003  nebyla zpochybněna, ačkoli pozítří uplyne
čtvrt  roku  od  jeho  podání.  Ale už  od  léta 2002  jsem si uvědomoval,  při  těžkostech
v pátrání po všech důležitých údajích,  že tu může existovat záměr zainteresovaných osob
=  docílit,  aby  začaly  stavební  práce  podle  pozměněného  projektu.  Pak už  jakékoli 
zamítavé  rozhodnutí  narazí  na  těžko  měnitelnou  skutečnost. 
Diskutovatelné změny  by  neohrozila  ani  případná  pokuta od úřadu pro hospodářskou 
soutěž,   jako  trest  za  nedodržení  podmínek  veřejné  zakázky. 
Navzdory tomu  by  i nadále  platilo  rozhodnutí  pražského Magistrátu  o  vedení  metra  
do  volných  polí   kolem   letňanského  výstaviště,  na  úkor  zabydlených  částí   Letňan  
a  Čakovic. 
   Aby se to nestalo  konečným  výsledkem  trestního  oznámení  z  22. srpna,  
                      podal  jsem  včera  další  související  žádost =
........

                                       Doplňující informace.
 
       1/  Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob ( například  Radovan  Šteiner, radní pro dopravu ),  nebo  podle  klíčových 
             slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.
        2/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
             Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky
             z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.