Metro = Praha 9 = tr. oznámení = doplněk = mapy + podezření ..........................18. XI. 2003
Pozměněné metro IV.C2  má  končit v  téměř  nezabydlených  prostorách.  Odtud by měly .....

Pozměněné metro IV.C2 má končit v  téměř nezabydlených prostorách.  Odtud by měly 
jezdit  autobusy  tam,   kde  měly  být  stanice  metra, podle  původního  projektu. To je
další okolnost, která vzbuzuje důvodná podezření buď o neschopnosti,  nebo o možných
korupčních pohnutkách.  Tím  spíš,  že to je další  nehospodárný  záměr, z  řady už dříve  
jmenovaných podivností. 
Zbytečně proježděné tisíce kilometrů, po dobu mnoha příštích roků, s cestujícími do míst,
kde mohli vystupovat  přímo  z metra, což je přinejmenším necitlivost vůči času a pohodlí
mnoha tisíc  takto  trestaných  obyvatel  Letňan a  Čakovic.  Samozřejmě, že to jsou také 
dosud nikým nezveřejněné rozvahy o zvýšených nákladech, v důsledku odklonění konečné  
stanice metra  mimo  hustěji  zabydlená  místa. 
                Tyto   očividné   skutečnosti    zatím   nemají   patřičnou    odezvu.  
      Proto  jsem  dnes  učinil  jeden  z  dalších  kroků  v  úsilí  o  zásadní  nápravu:
..... .
...  
                                       Doplňující informace.
        1/  Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
             osob ( například  Radovan  Šteiner, radní pro dopravu ),  nebo  podle  klíčových 
             slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.
        2/  Texty od zahájení 1.července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
             Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky
             z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.