17. listopad = vlajky + studenti - ÚV KSČM - policie ........................................ 17. XI. 2003
Jak se slavilo 14. výročí  zániku  totalitního režimu KSČ = dílčí poznatek z ulic,  i z demonstrace.

České  vlajky
   nebyly  vidět ani  při dnešním státním svátku  v sídlištní ulici, kde bydlím. Vyjma lodžie
mé  jednogarsoniery.  Když jsem odpoledne šel k autobusu,  abych  podal doporučený
dopis  na  hlavní  poště,  míjel  jsem i  nedaleká  okna  senátora  Josefa  Pavlaty.  
  
Takže "naše" krátká ulice, sice vroubená téměř  dvěma stovkami nových i nejnovějších
automobilů,  zachovává  si  povznesenou  lhostejnost  vlastníků  k  výročí, díky  kterému
si nežijí špatně.
   To jenom tramvajáci, řidiči autobusů a nemnoho dalších čelí tomu, nad čím se tak často 
běduje;  o  úpadku  mravů,  legislativy,  atd.
    U Svatováclavského sousoší,  po výstupu z metra  jsem si všimnul, že státní vlajky jsou
pouze na domě č.49,  na budově Komerční banky a na knihkupectví Academia. Proč asi
chyběla  i na  Národním muzeu,  i  na kdysi  proslulé budově  Melantrichu?  Také budova
ČTK byla tradičně bez vlajky,  ač  podniku  velí  schopný  manažer,  trvalý nestraník,  leč
zahraniční dopisovatel ČTK před listopadem 1989 = JUDr. Milan Stibral. Budova hlavní
pošty byla výjimkou  z  jinak  lhostejného  okraje  Jindřišské ulice.
Demonstrace vysokoškoláků před ÚV KSČM.
   O půl šesté, po odeslání dopisu,  jsem se chtěl podívat, jestli obrozená  KSČM vyvěsila
státní vlajku na svém ústředí,  v nedaleké třídě Politických vězňů č.9.  Vlajky  byly  jenom
komunistické, pod několika rozsvícenými okny. V ulici vznikala zácpa automobilů. Asi dva
policejní vozy, zaparkované před číslem 9, zúžily vozovku, spolu s přibližně deseti mladými
lidmi.  Měli  plakáty  s antikomunistickými hesly,  která  občas vykřikovali.  Než jsem všem
stačil povědět,  že tohle  není ten nejlepší způsob,  začali  uniformovaní  policisté sbírat naše
občanské  průkazy.  Důvodem byla  křídou  popsaná domovní vrata,  i obrubník chodníku.
Studenti práva uznali,  že se dopustili  celkem zanedbatelného, ale nepochybného  porušení
cizího majetku. Koštětem a vodou z nabídnutého kbelíku umyli všechny své nápisy.
    Během  těch dvaceti minut,  než jsme se rozešli,   zřejmě  velitel  policistů řekl,  že jejich 
ředitel  všechno sleduje pomocí  bezpečnostní kamery.  Mimo uniformované policisty jsem
zaznamenal nejméně dva v civilním oděvu.
     Na jednu stranu byl  s  podivem takřka  stejný  počet  demonstrujících  vysokoškoláků,
i přítomných policistů.  Je faktem,  že pokud by chtěli jednat nekompromisně,  mohli podle
zákona předvést  na služebnu nejméně jednoho studenta, ke zjištění totožnosti. Měl jenom
legitimaci městské dopravy, i když s podobenkou. Snad právě od něho jsem dostal jeden
z letáků, které měli snahu rozdávat několika málo kolemjdoucím. 
Tady je zobrazení protikomunistické výzvy =

Závěrečný dojem?
   Je shodný i s dojmem počátečním. Takto cesta nevede. Demonstrativní gesta sice mohou
vzbuzovat pocity i porozumění,  ale  nic  věcného neřeší.  Klíč  je  v  každodenní  občanské
statečnosti. U studentů práv třeba v odhalování problému jejich fakulty ( přijímací zkoušky,
atp. ), i s pomocí poslanců - pokud by se chtěli vyhnout přímému existenčnímu střetu.
   K posilování dobrých jistot lidského života,  a tím i k  úbytku  extremistických sil,  vedou
cílená a vstřícná práce, odvaha a vytrvalost.
   Komunisté dnes nezískávají voliče kvůli svému politickému programu, ale kvůli
následkům  z   vytunelovaných   stamiliard,   i  kvůli  sebestředné  krátkozrakosti
sběratelů  dobře  placených funkcí,  ale i  medailí, univerzitních hodností,  a jiných
výsad.
....