KPV ČR : pomník+ výbuch+ landsmašafty : zodpovědnost ............................... 17. XI. 2003
Nesoulad slov i skutků, také u oficiálně tabuizované KPV ČR, zvyšují volební preference komunistů.  
.
Dopis ve věci veřejné                                                  
Praha pondělí 17. listopadu 2003
    ( DOPORUČENĚ )

Předsedkyně KPV ČR, dr. Naděžda KAVALÍROVÁ, 120 00 PRAHA 2 Škrétova 6
Věc:  Výzva KPV ČR,  posunující počátek totalitního Československa  už do roku 1945!
Příloha:                                                                                                           Počet listů:
Dopis internetovému periodiku Fragmenty, ohledně současného dění.                           4

Vážená paní předsedkyně, Naďo,
   netušil jsem,  že s příležitostním blahopřáním  k Tvému zvolení do čela KPV ČR, vznesu
kritiku počinu, který podporuje revanšistické požadavky, prosazované zejména rozličnými
landsmanšafty.  Mimo jiné neprozíravé a  nepěkné skutky,  z doby  před  Tvým  zvolením,
je to další důkaz,  že značnou  částí spoluobčanů  tabuizovaní  političtí  vězni režimu KSČ,
mají  i  na  klíčových místech  představitele,  kteří  zrazují  hlásané  ideály.   Na to jsem už
vícekrát  průkazně  poukazoval,  aniž  by docházelo k písemné odezvě,  natož  k příslušné
nápravě. Doufám, že tomu bude jinak,  také s  dodatečným stanoviskem k listopadovému
Prohlášení  Předsednictva  KPV ČR,  z  něhož  cituji  protičeskoslovenský  požadavek:  
" ...  exponentů režimu a těch, co se v období  1945-1989  dopustili prokazatelných 
zločinů
...".  Tímto výrokem KPV ČR podporuje revanšistická  úsilí rozličných landsman- 
šaftů  = 
p o s u n o u t   z a č á t e k     t o t a l i t y    a ž    d o   r o k u   1 9 4 5.

    Je výrazným selháváním,že ústředí nemá vlastní internetové stránky a e-mailové spojení;
marně jsem je hledal ve  všech  internetových seznamech  a souvisejících www.stránkách.
Jak potom chcete informovat a  podněcovat zejména  aktivní lidi,  mladé i starší ?  Právě 
ti jsou převážnými uživateli internetu. Tím spíš, že všechny  tiskoviny  KPV a  podobných
organizací vycházejí neaktuálně; narozdíl od možností internetu. Mimo to jsou přeplněny 
většinou  sáhodlouhými  a  neprůkazně doloženými  vzpomínkami,  i opisy  z děl  T.G.M.,  
a tak podobně; na úkor zpráv o současném dění v KPV, s plnou dokumentační hodnotou.  
Velice užitečná informace by  byla například i o tom, kdo vyvolal a sestavil  výše citované prohlášení  Předsednictva  KPV ČR,   kdo  a  jak  hlasoval ? 

    S  pozdravem  a  s  přáním  lepších  dní 

                                                                               Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                        
www.volny.cz/doklad-hubalek
                                                                     190 00 PRAHA 9  Českolipská 19     

.....
                                              Doplňující  informace.
     1/  Výše uvedený  dopis  byl  odeslán  doporučeně ,  v  pondělí  17. listopadu  2003, 
           z hlavní pošty v Praze 1, Jindřišská ulice 14.
     2/ 
Možné návaznosti a další podrobnosti lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
          osob ( k této tématice to jsou generální ředitel a šéfredaktoři ČT ); nebo poslouží 
          klíčová slova na titulních stránkách zpravodajství  DOKLAD.  Například v přímé
          souvislosti s dalšími stránkami z dnešního dne.
     3/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1. ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
          Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky  
          z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.