1989 = zhroucení = KSČ  : zákony =  ledabylost + selhání .......................................  12. XI. 2003
Proč i
bývalý soudce Ústavního soudu pomíjí  pravdu o selhání právníků, politických vězňů režimu KSČ?
.
Dopis ve věci veřejné                      
                                         Praha středa 12. XI. 2003
 
Týdeník  R E S P E K T ,  110 00   PRAHA 1  Křemencova 10.
 
    Posílám stručnou připomínku k úvaze na stránce 20, Respekt č.46, z 10.listopadu 2003,
kterou napsal JUDr. Antonín  PROCHÁZKA,   s  podtitulkem  » Jak slavit 17.listopad «.
Úvaha se týká často zaznívající  kritiky, kterou autor vyjádřil slovy  » Normální  revoluční
vývoj  by přece  nemohl  připustit  právní  kontinuitu  s  předchozím  režimem « .
Jako  autor  zákona   č.480/1991 Sb.  o  době  nesvobody  (1948-1989)   bezpečně  vím, 
že nikdo ze stovek doktorů obojího práva, bývalých  politických vězňů režimu KSČ,  
ať  už  doma,  nebo  v  exilu,   nepřišel  s  takto  zaměřeným  podnětem
.  V  popředí 
zavádějícně stálo finanční odškodnění v rámci tzv. rehabilitací, jako zástěrka " sametového "   
opomenutí   toho  základního,  a   prvotně   žádoucího.
      Kritici  neberou  v  úvahu,  že  ani  revoluční  Masarykova republika  nerušila  všechny 
zákony  Rakousko - Uherska.
   Pochopitelně, je více dalších spojitostí a průkazných postřehů, např.=JUDr. PROCHÁZKA,
ale i zesnulý JUDr. Zdeněk KESSLER, byli v dotyčné době rovněž poslanci zákonodárných
sborů.  Proč  tedy  nevystoupili  s  návrhy  stěžejních  problematik,  včetně  té diskontinuity? 
Jak to,  že i u nich, politických  vězňů, chyběl aspoň  náznak  věcné  » politická vůle  « ?
    S pozdravem a s přáním lepších dní                           Bohuslav  HUBÁLEK
                                                                                  politický vězeň režimu KSČ
                                                                        poslanec ČNR a FS ČSFR, 1990 - 1992
                                                                               www.volny.cz/doklad-hubalek
.......
                                            Doplňující informace.
        
1/  Tento dopis jsem dnes odeslal elektronickou poštou  redakci týdeníku RESPEKT.
           2/  Oba jmenovaní  právníci byli  politickými  vězni  režimu  KSČ.  Po listopadu 1989
               
působili jako poslanci zákonodárných sborů, později jako soudci Ústavního soudu. 
           3/ 
Možné návaznosti a další  podrobnosti  lze vyhledat podle rejstříku pojednávaných 
                osob,  nebo podle klíčových slov  na  titulních stránkách  zpravodajství 
DOKLAD.
           4/  Texty od zahájení 1. července 2000, až do 1.ledna 2003
, už nejsou zde přístupné.    
                Jsou archivovány na CD ROM. Představu o nich podá otevření souborů s titulky  
                z  roků  2000-2002,  rovněž  v záhlaví  úvodní  stránky.